Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden

Det finns många olika metoder för plastbearbetning men den vanligaste är utan tvekan formsprutning. Med formsprutning så kan man få en perfekt passform, gång på gång. Formsprutningen har flera viktiga fördelar. En är att tillverkningsmetoden fungerar för i stort sett alla plaster. Det går också att anpassa tillverkningen för att få rätt design på den färdiga plastkomponenten.

Formsprutning i ett nötskal

Idag så jobbar verkstäder med mycket moderna formsprutningsmaskiner. Det här är maskiner som kan jobba automatiskt och det gör att tillverkningsprocessen blir mycket snabb. Man tillverkar inte i ett nötskal men väl i ett skal som kan delas i två! Det rör sig om en form som också kan omnämnas som formverktyg.

Innan plasten sprutas in i formverktyget så kommer den att hettas upp. Granulatblandningar blir till en flytande massa som sedan matas in i formen. Där kommer den att stelna och med tryck så ser man till att rätt form uppstår.

Nu är det förstås så att formsprutning måste ske med rätt temperatur och rätt tryck. Det här kräver exakthet. Om något skulle vara aningen för lite eller för mycket så leder det till plastdelar som inte håller måttet. Med de moderna formsprutningsmaskinerna så är det lättare att få precis rätt inställningar och det leder till plastkomponenter som håller otroligt hög kvalitet.

Vad är operatörens uppgift?

En operatör som jobbar med formsprutning kommer inte att vara den som formar plastprodukterna. Hans uppgift ser annorlunda ut. Arbetet som operatör handlar mer om att överse de automatiska processerna och säkra sig om att maskinerna jobbar som de ska.

Beroende på operatörens kunskap och arbetsuppgifter så kan det vara så att operatören även sköter viss programmering. Med hjälp av datorprogram så talar man om för formsprutningsmaskinen vad den ska göra. På så vis kan samma maskin klara av många olika projekt och det på kort tid.

Kosteffektiva arbetsprocesser

Tiden är dyrbar och tid sparas med formsprutning vilket är en stor anledning till att tillverkningstekniken fortsätter att vara den främsta inom plastproduktion. Att undvika fel är också något som sparar på pengar. Det går ju att planera projekt på ett precist sätt, och med den här metoden så blir det inget svinn.

Den plast som behövs till produkterna som ska tillverkas används. Inte mer, inte mindre. Det krävs ingen efterbearbetning då det är färdiga delar och produkter som kommer ur formsprutningsmaskinen. Man kan ju till och med lägga in delar som dekoration som till exempel den text och bild som syns på locket på ett glasspaket.

Tekniken för formsprutningen förfinas hela tiden. Med nya möjligheter för återanvändning av plast så förblir den en mycket viktig metod inom plastindustrin. Även om det dyker upp nya smarta tillverkningsmetoder som 3d-printning så förblir formsprutningen otroligt viktig för fortsatta projekt som håller en låg kostnad men ger hög kvalitet.

Plastverktyg är framtiden då metall ersätts med plast

När man tänker på plast så är det kanske inte direkt så att man ser detta material som ett alternativ till metall. Metallen är ju hård och plasten ofta rätt så mjuk. Men så enkelt är det faktiskt inte och det finns flera områden där man sakta men säkert går över till plastalternativ. Dessutom så är plastverktyg viktiga i flera olika sammanhang där det inte skulle bli lika praktiskt med någon form av metall. Fördelarna är många, och i och med att tekniken för plastbearbetning utvecklas så kan man se hur detta material är en viktig del av framtiden.

Plastverktyg som håller

Med moderna plastmaterial så får man plastverktyg som är mycket hållbara. Det är inte så att plast är synonymt med ett material som lätt går sönder, detta eftersom man numera kan skapa plastblandningar som ger otroligt slitstarka produkter. Beroende på hur verktyget ska användas så kan det mycket väl bli bättre med någon form av fiberplast. Något som dock är otroligt viktigt att tänka på är att det inte är så att man byter metallverktyg mot plastverktyg rakt av.

När man ska designa en viss komponent av plast så måste man börja om från början för att få rätt struktur som drar störst nytta av materialet. Men det faktum att det här faktiskt är möjligt ger många fina möjligheter. Redan idag så är det så att man med formsprutning och formblåsning tillverkar delar av plast som tidigare var gjorda av metall.

Bra för miljön

Samtidigt som det finns anledning till att minska på användandet av vissa typer av plaster så är detta ett material som kan ge stora miljöfördelar. Idag så är det mycket vanligt med flygplansdelar som tillverkas av plast istället för av metaller. Det här får stor betydelse. Då delar som ving-boxar är av plast så blir de mycket lättare. Ett flygplan som väger mindre drar mindre bränsle och är därmed bättre för miljön!

Det här är ju även ett material som går att återvinna. När ett plastverktyg har gjort sitt så går det att smälta ner och använda igen. Det forskas fortfarande en hel del omkring detta och man försöker finna kombinationer som är både kostnadseffektiva och hållbara. Men att se plasten enbart som en miljöbov är knappast korrekt med tanke på hur den faktiskt kan leda till besparingar och en form av återvinning som man inte får med metall.

I framtiden så lär vi alltså se alltfler produkter som är gjorda av plast och industrin görs om på så vis att många komponenter och verktyg som tidigare var av metall nu är av plast. Metallen kommer givetvis inte att försvinna men den får lära sig att gå hand i hand med materialet som i allt mindre utsträckning förknippas med slit och släng.

Formsprutning av plastprodukter för livsmedelsindustrin

Formsprutning är en vanlig form av plastbearbetning som kan användas för att ta fram produkter som kommer att användas inom livsmedelsindustrin. Det råder stor skillnad mellan en produkt som man ska använda som verktyg eller som del av en apparat och en som man kommer att förvara mat i. Det finns som bekant vissa risker med att använda plast för förvaring av mat och det är otroligt viktigt att man väljer rätt plast samt att produktionsprocessen är hygienisk.

formsprutaplast

Formsprutning av livsmedelsbehållare

Det finns regler för vilken typ av plast man kan formspruta med då det ska bli till en livsmedelsbehållare. Här tänker man inte bara på själva plasten och de ämnen som den kan överföra till maten utan också på behållarens kvalitet. När man ska fylla en plastkomponent med dryck eller mat så måste man ju kunna rengöra den utan att plastens kvalitet försämras så det är viktigt att man utför formsprutning med ett plastmaterial som är hållbart.

Det finns ju lite olika typer av plaster som vi finner i de förpackningar som olika typer av livsmedel förvaras i. Några exempel på detta är:

PET – PET-flaskorna är mycket omtyckta och de används för det mesta för drycker, men de kan också innehålla saker som olja, dressing eller till och med grönsaker av olika slag. Den här typen av plastförpackning är inte farlig men man ska förstås tänka på hur man återanvänder den då man väl har druckit upp den ursprungliga drycken. Ett vanligt tips är att man inte ska använda den här typen av flaskor för vatten och annat utan genast skicka de till återanvändningsstation så snart som de är tomma.

PE-HD – Förpackningar av polyetylen med hög densitet brukar rymma varor som smör, juice, diskmedel, mjölk och schampo. Den här plasten är inte farlig men ska inte upphettas. Om man hettar upp i ugn eller mikrovågsugn så kan det leda till att farliga ämnen når maten.

PVC – PVC-filmen finns i varje kök och är behändig då man vill täcka mat och stoppa in i kylen. Det här plastämnet kan också finnas i flaskor som rymmer schampo, fönsterputs och rengöringsmedel. PVC ska man vara försiktig med då det handlar om livsmedel. Man ska absolut undvika upphettning och dessutom så är det bra att välja en plastfilm med PVC som är utan mjukgörare eftersom mjukgöraren kan ha farliga ämnen.

Polypropen – Det här är en plast vi ser i ketchupflaskor, sugrör, olika typer av burkar och även i förpackningar för bröd. Den bedöms vara mycket ofarlig och är därför ett bra val just för livsmedelsprodukter.

Polystyren – Här är en plast som kan användas vid formsprutning för att ta fram plastbestick och sådant som man ska använda en gång för att förpacka matrester och sallader. Man ser även materialet i butiker som säljer kött och fisk som de förpackar i plastförpackningar. Det är mycket viktigt att man använder produkter av detta material på rätt sätt eftersom det här är ett plastmaterial som kan läcka ämnen till mat och dryck då det upphettas.

Viktigt att beakta då man ska köpa formsprutor och formsprutningsmaskiner

Inför ett köp av ny utrustning för formsprutning så är det mycket viktigt att man noga sätter sig in i de behov som man faktiskt har så att man väljer rätt. Det finns flera tillverkare av formsprutor och formsprutningsmaskiner och de erbjuder lite olika fördelar. Följande kan vara bra att betänka innan man beställer den nya utrustningen.

Formsprutor och formsprutningsmaskiner för låg kostnad

Det finns formsprutor och formsprutningsmaskiner som erbjuder riktigt låg kostnad för produktion av stora volymer. Här ser man på kostnad per detalj och detta blir viktigt för företag som vet att det nästan uteslutande kommer att handla om tillverkning av stora volymer.

formsprutning

Olika tekniska lösningar

Det kan också vara så att man behöver olika tekniska lösningar. Man kanske vill ha en helhydraulisk lösning eller en helelektrisk maskin. I vissa fall så kanske man också behöver bygga ihop maskiner och då är det viktigt att man får en formsprutningsmaskin som gör detta möjligt.

Snabb produktion

Hur snabbt kommer verktygen i maskinen att förflytta sig? När man behöver producera snabbt så bör man satsa på en snabb maskin som även ger hög precision så att man inte sänker kvaliteteten med den.

Enkelt att rengöra

Om det ska vara enkelt att rengöra så gäller det att man får en formspruta eller formsprutningsmaskin som klarar högre luftfuktighet utan att skadas av detta. Man kan också vilja välja en modell som inte skadas av de rengöringsmedel som man kan behöva använda då man till exempel skapar plastprodukter för livsmedelsindustrin.

Plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Genom att välja rätt typ av plastmaterial så får man goda egenskaper och även god ekonomi. Man kan utföra plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer, och båda används idag inom plastindustrin. Men vilken sort ska man använda när och vad är varje typ av plast bra för? Inför ett projekt där man ska tillverka delar av plast så bör man se till att få hjälp med vägledning så att man får det material som kommer att passa produkten bäst, och så att det blir det som kostar minst.

plastbearbetning

TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Låt oss börja med att se på skillnaderna mellan dessa plastmaterial.

TPE – Det här är en plast som också kallas för termoplastiskt gummi och som kan vara mycket elastisk men som även kan ha varierande hårdhetsgrad. Om man jämför med TPU så kan man säga att TPE är aningen sämre vad gäller tålighet mot slitage och hållfastheten. TPE-S och TPE-A är vanliga versioner av TPE som kan användas för att tillverka olika typer av plastobjekt som ska ha viss elasticitet.

TPU – Det här är en termoplastisk elastomer med en bas av polyuretan. Man kan säga att det rör sig om en termoplastisk variant av polyuretangummit som man kan smälta ner och sedan använda igen. TPU plaster brukar ha bas av polyester och polyeter men det finns andra varianter. Med polyester så får man bra mekaniska egenskaper. Skillnaden mellan TPU och TPE är framförallt att TPU klarar mer påfrestning och tryck. Man får helt enkelt längre hållbarhet.

När ska man använda vad?

Beroende på vad man ska tillverka så väljer man TPU eller TPE. Med tanke på att TPU håller bättre så är det inte så konstigt att man ofta väljer denna typ av plast då det rör sig om produkter och delar som ska användas inom industrin. En annan anledning till detta är att TPU ger värmebeständighet vilket man kan ha behov av vid fortsatt produktion.

TPE används oftare i konsumentprodukter och då särskilt när man är ute efter elasticitet. De flesta har den här typen av produkter hemma och det kan röra sig om allt från saker i köket till mindre prylar som man använder sig av som prydnad eller som bruksföremål.

Plast är ju ett slit och släng material och därför så är det en fördel med plastmaterial som går att återvinna. TPU är som sagt känt för att ha de egenskaper som krävs för att man ska kunna smälta ner och börja om men det här är inte helt enkelt. Med mer forskning omkring hur dessa plastmaterial kan användas igen för nya produkter så kan man kanske få ner kostnaderna för återvinningen vilket kan vara positivt för fortsatt produktion av TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer.

Moderna formverktyg för hållbar tillverkning

Det är inom tillverkningen av plastprodukter som man talar om formverktygen som är en slags kombination av form och verktyg. Det här är verktyg i form av formar som man installerar i maskinerna som ska forma plasten. Smält plast hälls i ett formverktyg för att sedan stelna och anta den design och struktur som formen har. Det här är en arbetsprocess som kräver moderna verktyg som håller mycket hög kvalitet.

Moderna formverktyg vid plastbearbetning

Dagens plastbearbetning är effektiv och smidig. De verktyg som man använder sig vid metoder som formsprutning kallas ofta för formar men också för formverktyg då de är en slags verktyg. Hur bra form man använder sig av får stor betydelse. Med ett uselt formverktyg så får man nämligen usel produkt och därför så lägger man ner en hel del tid, kraft och pengar på att ta fram perfekta formar.

formsprutningverktyg

Även om det kostar en hel del att investera i en bra form så är det något man kan få igen rent ekonomiskt då formen klarar av en avancerad produktion av stora volymer. Det kan ju faktiskt vara så att man kommer att använda sig av samma form vid upprepade produktionstillfällen och då lönar det sig att satsa lite mer på framtagningen av formverktyget.

Formen ska klara av att distribuera den smälta plasten på rätt sätt och sedan forma den jämnt. Den ska också fungera på rätt sätt då man kyler ner platsen så att den stelnar. Sist men inte minst så måste det vara enkelt att få ut plasten ur formen utan att någon plast har fastnat vilket skulle innebära rengöring innan man kan gå vidare med nästa detalj.

Olika produktionsmetoder för att få fram formar

Man kan ta fram formverktygen på olika sätt och idag så finns det spännande produktionsteknik som till exempel 3D-printning som är modern och som gör det lättare att på ett snabbt sätt få fram verktygen.

En del företag kan själva skapa formverktygen som de har behov av medan andra beställer dessa från en tredje part. Med hög kvalitet så är det ju inte så ofta som man måste beställa nya verktyg för en viss typ av produktion men verkstäder som tillverkar många olika typer av plastobjekt behöver förstås ofta nya formar och då är det viktigt att kunna få de nya formarna snabbt så att produktionen kan flyta på som den ska.

Då formarna är gjorda av metall så är det förstås vanligt att de tillverkas av metallverkstäder som med moderna maskiner kan få rätt proportioner. Idag så använder man sig av datorteknik och programmering för att skapa rätt dimensioner som företaget som ska tillverka plastdetaljer kan lita på.

Så får man en perfekt grapefruktsked med formsprutning

Vill man må bra så är det viktigt att man äter bra mat. Något som de allra flesta kan hålla med om är att grapefrukt är nyttigt och bra att få i sig med jämna mellanrum. Om man tycker om den här frukten så behöver man en bra grapefruktsked för det kan bli rätt så kladdigt att försöka äta frukten med en helt vanlig sked. Med formsprutning så kan man ta fram perfekta grapefruktskedar som gör det roligt att börja dagen med grapefrukt till frukost.

En bra grapefruktsked

Oavsett om man är ute efter en kiwisked, avokadosked eller sked för grapefrukt så är det viktigt att man får ett verktyg som minskar på kladdet från fruktjuice som sprutar och som gör att man får upp så mycket som möjligt av frukten. Man kan bli imponerad av att se på reklamfilmer som visar hur en frukt lätt skopas upp med en plastsked som har tänder för att även fungera som en kniv.

Det man ska tänka på är att det kan vara så att de skedar som man ser på film inte alls fungerar så bra som man tror och det särskilt om de är utan tänder. Många gånger så har man helt enkelt skurit i grapefrukten innan man filmar så att det inte ska stänka då man gräver med skeden i den.

En bra grapefruktsked kommer att ge det önskade resultatet utan att man måste förbereda med kniv. Plast är ett bra material som är lätt att hålla rent och som dessutom är säkert för barn som också vill prova att äta grapefrukt till frukost.

grapefruktsked-2pack

Lätt att skära i frukten

Det är förstås viktigt att det blir lätt att skära i frukten, och här är det mer än skedens kanter som kommer att påverka hur lätt man tar sig igenom frukten. Man måste använda skeden på rätt sätt för att komma ner i fruktköttet och få upp en rejäl skopa. Är man högerhänt så ska man snurra medsols medan den vänsterhänte bör vrida åt andra hållet. Det här är sådant som kan leda till smidigare skopning av frukten och mindre skvätt av fruktjuice.

Om man har en sked som har formats på rätt sätt så ska man inte behöva så mycket kraft för att kunna skära ordentligt. Dessutom så är det inte så att grapefruktskeden måste vara väldigt vass för att det ska fungera. Med rätt form och en bra tillverkningsteknik som formsprutningen som ser till att skeden är stark hela vägen igenom så blir det inte så svårt att gräva upp grapefruktköttet.

Ett bra grepp

Man vill förstås också få ett bra grepp så att man kan gräva i frukten på rätt sätt. Om skeden är för liten så kan det bli svårt att komma åt och vrida till och den får heller inte vara för smal så att man riskerar att ha sönder den om man tar i för mycket. En perfekt form ger ett bra grepp och det är också därför som formsprutningen är en så bra tillverkningsmetod för fruktskedar. Med plaster som är lämpliga för livsmedel och som ger en hårdhet i kombination med flexibilitet ger plastbestick som är enkla att använda sig av.

Estetik är också viktigt

Vi vill ha snygga saker i köket och då man kanske vill skicka fruktskedar som presentreklam så är det viktigt att de är vackra att se på. Här kan man tänka på mer än formen och med modern platstillverkning så har man stor frihet vad gäller färger och dekorationer. Man kan formspruta med en logga som en del av designen så att man inte behöver trycka detta på skeden senare. Det här ger en vacker grapefruktsked som också är kostnadseffektiv att tillverka och därmed kan passa fint som en företagspresent. De som får den här typen av skedar blir ju dubbelt så glada. Dels så är skeden ett fint redskap och dels så uppmuntrar den till bättre hälsa då den förhoppningsvis kommer att leda till att man äter mer nyttig grapefrukt.

Så fungerar extrudering av plast

Det spelar ingen roll om man behöver ta fram hundratals meter av plaströr eller om man vill skapa en riktigt hållbar plastflaska, idag så är några av de vanligaste metoderna för tillverkning av plastkomponenter formblåsning och formsprutning. Inom teknisk formblåsning så talar man om extrudering av plast som en del av tillverkningsprocessen men också som ett allmänt namn på det som man gör då man tar fram hålkroppar av olika slag. Den här processen inkluderar upphettning av termoplast som sedan trycks in i en form så att man får den design som man är ute efter. Några fördelar med formblåsning av plast är till exempel att man får en låg produktionskostnad samtidigt som man får komponenter som håller mycket hög kvalitet och erbjuder den hållbarhet som man kan behöva för allt från flaskor för drycker till plaströr som ska ligga under mark.

Extrudering av plast, en smidig process

Innan man kan börja jobbet med tillverkning av plastbehållare och plastprodukter i formblåsning maskiner så måste man se till att man har rätt typ av polymer och även rätt typ av maskineri för uppdraget. I Sverige så är man särskilt bra på den här typen av plastproduktion i regioner som Gnosjöregionen där orter som Anderstorp kan erbjuda skickliga företag som kan den här tekniken utan och innan. Precis hur man kommer att jobba beror förstås på vad som ska tillverkas. För en pet-flaska så är det mycket vanligt att man använder sig av sträckblåsning.
När man ser på formblåsningsmaskiner så kan man säga att samma grundprocess används för tillverkningen. Moderna maskiner använder sig av datorteknik och det gör att de kan ses som avancerade, men grundarbetet med att extrudera den smälta plasten för att föra in den i en färdig form är egentligen inte så komplicerat. Man behöver en del som driver plasten och en del som består av en form eller kammare som man sedan kan öppna för att få ut den färdiga hålkomponenten. I en maskin så kan man ha mer än en sluten behållare för att på så vis tillverka flera delar samtidigt.

Vikten av ett bra material

Vid extrudering av plast så är det förstås mycket viktigt att man har ett termoplast material som kommer att fungera väl. Det är mycket vanligt att man förlitar sig på plastmaterial som kommer i mindre kulor så att det blir enkelt att ladda och smälta, men det kan också vara så att man har en färdig flaskform som man delvis värmer upp för att sedan blåsa in i en form. Man kan använda sig av olika typer av plastmaterial men det är mycket vanligt med polystyrene, PVC, polyetylene, polypropylene och ABS.

Formen

Själva formen som man använder sig av för att skapa en viss form måste förstås tillverkas specifikt för det projekt som man jobbar med. En bra formblåsningsmaskin kan användas för olika typer av projekt på så vis att man byter ut formen som används. I vissa fall så kan man använda sig av standardformer som är till för specifika pet-flaskor eller burkar, men ibland så får man börja med att skapa själva formen och det kan förstås bli dyrt och då gäller det att produktionen kan försvara den här kostnaden genom att man till exempel tar fram mycket stora volymer av komponenten.

formblåsning9

Grundprocessen

När man är redo att börja tillverka plastkomponenterna i formblåsningsmaskinen så börjar man med att tillsätta plasten som ska smältas ner. Här kan man lägga till viktiga komponenter som färg och UV-skydd. När detta är klart så kommer man att sätta igång en process som går ut på att hetta upp plasten och föra den vidare nedåt i maskinen mot formen. Det här går fort och det kan röra sig om mycket höga temperaturer så det är bra att man inte behöver göra detta manuellt.
När plasten är smält så pressas den vidare mot formen med mycket högt tryck. I formen så kommer plasten att få stelna varpå den antar formen som man är ute efter. Det är också vanligt att man använder sig av ett vattenbad för att ytterligare kyla ner den färdiga plastprodukten. Det där med rätt temperatur på plasten då den smälts och formas är mycket viktigt. Med optimal temperatur så kommer plasten att flyta på som den ska och man undviker problem med felaktig form och annat som kan leda till en bristfällig slutprodukt.

Formblåsning som miljövänlig tillverkningsmetod

Ibland så kan man tycka att tillverkning av plastprodukter får kritik som inte är helt befogad. Även om det givetvis är så att det finns gott om plastprodukter som ligger och skräpar på vår jord så kan man inte likställa detta med att produktionen av delar av termoplast är dålig i miljösynpunkt. När man jobbar med formblåsning av plast som har återvunnits så är det ju tvärtom så att man tar tillvara på resurser och att man undviker att polymer som inte kan brytas ner biologiskt inte sprids i naturen. Dessutom så förfinas tekniken hela tiden och de formblåsning maskiner som används i industriområden som i Anderstorp i Gnosjö är energisnåla vilket också är bra för miljön.

Formblåsning för miljön

Det är inte så konstigt att man får uppfattningen om att all plastproduktion är dålig för miljön. Kampanjer och reklam som handlar om nedsmutsning av natur fokuserar ju ofta på hålkroppar som flaskor som ligger som fällor för djur i skog och mark. Men det man måste inse är att de verkstäder som utför formsprutning, formblåsning och andra typer av plasttillverkning inte själva har ansvaret för vad som händer med slutprodukten. De kan ju bara fokusera på att tillverkning samt de material som används är bra. Faktum är att det numera går att tillverka med nedbrytningsbara plastmaterial så det är inte så att varje produkt som skapas på detta vis måste vara dålig för djur och natur.

Smarta arbetsprocesser

Med teknisk formblåsning så tar man fram viktiga tekniska lösningar som behövs i industri och näringsliv, och när det gäller produkter som en pet-flaska så jobbar man för det mesta med extrudering som är en teknik där man använder sig av gas för att pressa ut plast i en kammare som ser ut som en slags sluten behållare. Hela processen går snabbt och man kan tillverka väldigt många komponenter på kort tid. Med sträckblåsning så får man plastbehållare som klarar mer tryck inifrån och det här är bara ett exempel på den flexibilitet som finns vad gäller arbetsmetoder inom formblåsningen. Det går att finjustera och hela tiden välja rätt metod för att på så vis uppnå kostnadseffektivitet och även spara på material och energi vilket gynnar miljön.

Konsumenternas ansvar

Om en plastflaska ligger och skräpar i skogen så är det inte troligt att ett industriföretag har dumpat den där. Konsumenter har faktiskt också ett stort ansvar. Om man vill att formblåsningen ska ske med återvunnen plast så måste man ju se till att återvinna den plast som man samlar på sig. Industrin kan jobba med att utveckla arbetsmetoder och finna nya lösningar för plaster som inte skadar vår miljö men konsumenten måste samarbeta och ta sitt ansvar för att den här cirkeln ska kunna slutas.

Effektiv formsprutning kräver innovation

När man ser lite närmre på allt som är gjort av plast så kan man verkligen imponeras av hur det här materialet kan ta form och fungera på så många olika sätt. I Sverige så ligger nivån på produktionen av produkter av glasfiber och plast på en mycket hög nivå och med termoplastisk polyuretan så kan man tillverka allt från komponenter till sjukvården till stora dagvattenmagasin och kassetter som ska grävas ner under jord. Men våra plasttillverkare nöjer sig inte med den fina teknik och höga produktionstakt som de kan erbjuda idag och utvecklingen av formsprutning går framåt vilket innebär helt nya möjligheter. I och med att vi hela tiden kräver lite mer av tillverkningsprocesserna så är det fortsatt så att innovation krävs för att möta de nya kraven. Det här leder till spännande uppfinningar och nya sätt att se på produktionen och de arbetsprocesser som man använder sig av.

Effektiv formsprutning

Även om man kan säga att Sveriges plastindustri är effektiv och att formsprutning och formblåsning, så som metoderna ser ut idag, är kostnadseffektiva så är det så att tempot hela tiden ökar. Lägg till detta att man hela tiden finner nya möjliga plastprodukter av termoplast som tidigare var svårare att få fram med formsprutning. Ta till exempel små plastbehållare som luppar som ska användas inom sjukvård och matindustrin. När plastprodukterna är så pass små så är det inte alltid så enkelt att smälta ner plastgranulat för att skapa produkten. Här är det där med tidseffektivitet ett måste för man kan inte låta den smälta plasten stå alltför länge och produktionen måste gå snabbt samtidigt som temperaturen på plastmassan inte sjunker. Idag klarar man detta även för mycket små föremål och det är verkligen något som påverkar flera industrier som har behov av den här typen av plastprodukter till bra priser.

Ny innovation

Nya tillverkningsmetoder och patent tas fram och även om man fortsatt jobbar med formsprutningstekniken så förändras de maskiner och arbetsprocedurer som man använder sig av. Det är nog rätt troligt att framtidens formsprutning kommer att bli alltmer flexibel, snabb och avancerad. Samtidigt så kan man tänka sig att maskinerna som används blir ännu lättare att hantera och att precisionen blir ännu skarpare. Precis hur detta kommer att gå till får vi förstås se när innovationerna väl släpps på marknaden. Förutom att jobba med ny teknik för maskinerna så kan man även påverka själva plastmassan genom att arbeta med upphettning på olika sätt så det finns nog en hel del att se fram emot vad gäller kommande tillverkning av plastprodukter med hjälp av formsprutningsmetoden. En stor del av utvecklingen sker förstås utomlands men de nya innovationerna når snabbt de svenska plasttillverkarna som investerar i nya maskiner och ny datateknik.