Ökad effektivitet med robotsimulering

I takt med att industriautomation utvecklats så får man också större behov av robotsimulering för att på ett enkelt sätt kunna få ut mer av den automationsutrustning som man har investerat i. Anledningen till att man använder sig av simulering är först och främst för att den bidrar till effektiviteten och även ser till att man inte behöver utföra kostsamma tester med verklig utrustning. Men det finns annat som gör att företag som arbetar med robotteknik väljer att investera i mjukvara som gör det möjligt att testa och forma egen programmering för industrirobotar.

Smarta lösningar med robotsimulering

När man har problem med de industrirobotar som man jobbar med eller upplever att de skulle kunna fungera på ett effektivare sätt så kan man ta hjälp av simulering. Robotsimuleringen är idealisk då man behöver lösa designproblem och annat som har med robotcellen att göra. Numera så är simuleringsteknologin otroligt avancerad så att man på ett praktiskt sätt kan sätta sig in i robotens arbete och införa de ändringar som krävs för att nå bättre resultat. För industriföretag i Olofström och på andra håll i Sverige så är det här guld värt eftersom det betyder att man på ett handfast vis kan komma fram till bättre lösningar för den egna verksamheten.

Högre kvalitet

När man väljer att använda sig av simulering av robot så kan man även höja kvaliteten och det är något som märks då man får fram de färdiga delarna eller produkterna. I och med att man med simuleringen kan synkronisera grupptillverkning genom öppen kommunikation så kan man verkligen påverka och förändra och komma fram till bättre system. Med robotsimulatorn så kan man även se över existerande produktionsprocesser och utvärdera deras automation. Med 3D teknologi så får man en god uppfattning om hur det som simuleras kommer att te sig i verkligheten. Det här betyder att man kan räkna med de fina resultat som man ser i simuleringen även i verkligheten.

Undvika olyckor och skador

Med simuleringen så kan man upptäcka var det finns risk för olyckor och skador och därmed komma fram till hur man på bästa sätt undviker dessa. När man testar så behöver man heller inte oroa sig för de säkerhetsfrågor som kan uppstå då man testar på riktigt så man får en säkrare arbetsprocess från start till slut. Dagens simulatormjukvara är så pass avancerad att man kan programmera med exakta dimensioner och inkludera olika typer av rörelsemoment så att man efter programmeringen kan dra igång produktionen och få det resultat som man räknat med. I och med att man kan simulera och testa situationer där kollisioner skulle kunna uppstå så slipper man uppleva dessa i verkligheten.

Dagvattenmagasin mot översvämningar

När Sverige drabbas av kraftiga regnoväder så är det inte alla orter som klarar av vattenmassorna. Det här beror på att man inte har planerat bebyggda områden på rätt sätt och på att vanliga avlopp inte räcker till för att leda bort vattnet. Nu sker det förstås en hel del inom detta område, och idag så kan man använda sig av fördröjningsmagasin dagvatten leds in i för att undvika det enorma tryck som uppstår då en massa vatten inte har någonstans att ta vägen. Där man tidigare har använt sig av stenkista så kan man dessutom dra nytta av nya material som plast. Metoder som formsprutning och formgjutning av plastgranulat gör det möjligt att tillverka smarta dagvattenkassetter som blir en viktig del av den dränering som man vill få till på en tomt eller på en allmän plats. Med dagvattenmagasin så slipper man de kostnader som kommer med översvämningar och säkerheten på allmänna platser ökar.

mot vattenflöden använder man dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin på allmänna ytor

När man gör en beräkning för kostnad för en allmän plats som behöver bättre dränering så måste man förstås beakta vad det kostar med översvämningar. När dagvatten inte kan dräneras på rätt sätt så kan det leda till stora skador på bebyggelse. Dessutom så kan ett för starkt tryck på det vanliga avloppssystemet leda till att avloppsvatten tar sig upp och kommer ut där det kan vara farligt. Översvämningar leder ju även till skador på egendom som bilar som kan stå parkerade på en parkeringsplats som svämmas över för att den inte har dagvattenmagasin som kan hantera den här typen av problem.

i villatomten kan man ha dagvattenkasett

Dagvattenkassetter på tomten

I hemmiljö så behöver man inte stora dagvattenmagasin för att ta hand om dräneringen. Däremot så kan man kanske dra nytta av kommunala lösningar för dagvatten och leda det vatten som man dränerar till att magasin som finns i närheten. Det blir alltmer populärt med dagvattenkassetter som är gjorda av termoplast istället för de traditionella stenkistorna. Sveriges plastindustri har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta fram riktigt bra plastverktyg som ger den styrka som krävs. Med hjälp av masterbatch så ser man till att plastprodukterna blir riktigt slittåliga och lättheten som man får av material som polyuretan gör förstås också en skillnad vad gäller hantering av dagvattenkassetterna på tomten. Istället för att få en översvämning eller att vatten samlas nära husets grund så kan man på ett effektivt sätt leda bort det till ställen där marken klarar av att suga upp fukten. Det här är bra både för husägaren och för kommunen som slipper få ett ökat tryck på det kommunala avloppssystemet till följd av regnoväder.