Effektiv formsprutning kräver innovation

När man ser lite närmre på allt som är gjort av plast så kan man verkligen imponeras av hur det här materialet kan ta form och fungera på så många olika sätt. I Sverige så ligger nivån på produktionen av produkter av glasfiber och plast på en mycket hög nivå och med termoplastisk polyuretan så kan man tillverka allt från komponenter till sjukvården till stora dagvattenmagasin och kassetter som ska grävas ner under jord. Men våra plasttillverkare nöjer sig inte med den fina teknik och höga produktionstakt som de kan erbjuda idag och utvecklingen av formsprutning går framåt vilket innebär helt nya möjligheter. I och med att vi hela tiden kräver lite mer av tillverkningsprocesserna så är det fortsatt så att innovation krävs för att möta de nya kraven. Det här leder till spännande uppfinningar och nya sätt att se på produktionen och de arbetsprocesser som man använder sig av.

Effektiv formsprutning

Även om man kan säga att Sveriges plastindustri är effektiv och att formsprutning och formblåsning, så som metoderna ser ut idag, är kostnadseffektiva så är det så att tempot hela tiden ökar. Lägg till detta att man hela tiden finner nya möjliga plastprodukter av termoplast som tidigare var svårare att få fram med formsprutning. Ta till exempel små plastbehållare som luppar som ska användas inom sjukvård och matindustrin. När plastprodukterna är så pass små så är det inte alltid så enkelt att smälta ner plastgranulat för att skapa produkten. Här är det där med tidseffektivitet ett måste för man kan inte låta den smälta plasten stå alltför länge och produktionen måste gå snabbt samtidigt som temperaturen på plastmassan inte sjunker. Idag klarar man detta även för mycket små föremål och det är verkligen något som påverkar flera industrier som har behov av den här typen av plastprodukter till bra priser.

Ny innovation

Nya tillverkningsmetoder och patent tas fram och även om man fortsatt jobbar med formsprutningstekniken så förändras de maskiner och arbetsprocedurer som man använder sig av. Det är nog rätt troligt att framtidens formsprutning kommer att bli alltmer flexibel, snabb och avancerad. Samtidigt så kan man tänka sig att maskinerna som används blir ännu lättare att hantera och att precisionen blir ännu skarpare. Precis hur detta kommer att gå till får vi förstås se när innovationerna väl släpps på marknaden. Förutom att jobba med ny teknik för maskinerna så kan man även påverka själva plastmassan genom att arbeta med upphettning på olika sätt så det finns nog en hel del att se fram emot vad gäller kommande tillverkning av plastprodukter med hjälp av formsprutningsmetoden. En stor del av utvecklingen sker förstås utomlands men de nya innovationerna når snabbt de svenska plasttillverkarna som investerar i nya maskiner och ny datateknik.

Industriautomation – när tar robotarna över?

Svensk industriautomation är avancerad och många gånger imponerande. Tack vare PLC system, industrirobotar och smart planering så har man lyckats effektivisera produktionen på ett fantastiskt vis. Med fastighetsautomation så behöver man inte ha en person anställd för att slå på ljus och värme såsom tidigare var fallet, och byggnadsautomation innebär högre säkerhet för arbetare på byggen. Man tänkte sig länge att det skulle bli så att robotceller och industri automatik gjorde mänskliga medarbetare överflödiga. Vissa yrken har försvunnit till följd av robotautomation men nya har uppstått, och frågan är om det någonsin kommer att bli så att man slår av ljuset och går hem för att aldrig komma tillbaka då robotarna själva tar hand om tillverkningen, packningen och resten…

Industriautomation utan människor

Industriell automation utan människor är en dröm och en vision som fortfarande är högst aktuell. När man tar fram modern processautomation så fokuserar man inte bara på att produktionen ska fungera helt automatiskt med hjälp av programmering, man finjusterar även maskiner och robotar så att resultaten blir nästintill perfekta. Det är redan välkänt att automatisering leder till att man slipper de fel som naturligt uppstår då en människa ska utföra samma arbete som maskinen fast för hand. Det här behöver inte röra sig om komplicerade jobb utan kan vara något så enkelt som att flytta på lättare delar från ett produktionsband till ett annat. En robot gör det här jobbet utan fel och utan att drabbas av arbetsskador och det innebär i praktiken stora besparingar för arbetsgivaren. Om det redan nu är så att automationen ger nära perfekta resultat, snabbt och lätt, och utan extra kostnader i form av trötta leder och axlar, vad ska man då med den vanliga personalen till? Man kan ju lika gärna programmera hela rubbet och låta fabriken jobba på dygnet runt utan att en mänsklig själ syns till…

Det är precis det här som man drömmer om, men notera att det fortfarande rör sig om en dröm för dagens industriautomation kan inte tänka själv. Även om man kan använda sig av program där situationer som kan uppstå finns med så att datorn kan “välja” rätt så är det inte samma sak som en person som har överblicken. Under 1980-talet i USA så ville bilföretagen komma fram till en automatisk lösning för att slå sina konkurrenter och det var då som termen “lights-out manufacturing” myntades. Idag så har vi möjligheten att under vissa perioder lämna en produktion men inte för evigt och inte utan översyn. Verktyg i maskiner blir utslitna och även om man rent praktiskt kan koda en industrirobot så att den både märker när det är dags att byta och tar hand om detta så är detta inte alltid en praktisk lösning. Många verkstäder tar ju dessutom hand om olika projekt där man måste programmera om maskiner och robotar för att få rätt resultat.

Vad är industriell automatik?

Men vad är då industriell automatik om det inte är så att allting kan ske fullkomligt automatiskt? Man kan säga att industriautomation innebär att man använder sig av intelligenta maskiner som drivs av datorprogram. Det här är en process som kräver flera olika kontrollsystem och innebär att man kan jobba snabbt och med hög precision. Med hjälp av datorprogrammen så kan man kombinera mekanik, elektronik, hydraulik, pneumatik och datorer i ett enda system. Repetitiva arbetsmoment som till exempel då man sätter ihop en bil kan utföras av robotarmar som programmerats. Den industriella automatiken är högst effektiv och dagens industrirobotar erbjuder fantastiska egenskaper men många gånger så är det så att de passar bäst för välstrukturerade operationer och inte lika bra för mindre industrier där man behöver större flexibilitet. En robot behöver kontrolleras av en människa som programmerar den och ser till att allting fortsatt fungerar som det ska. Automatiken är alltså mer av ett verktyg än svaret på drömmen om folktomma industrilokaler. För att få ut mesta möjliga av industriautomatiken så behöver man fortfarande människor som analyserar och ser närmre på hur robotarna kan användas på fler sätt för att skapa bättre arbetsprocesser. Med tanke på detta så blir det kanske aldrig så att robotar tar över produktionen men de kommer helt klart att fortsatt ha en stor betydelse för resultat och för möjligheten att tillverka på ett effektivare och säkrare sätt.

En bättre värld med fördröjningsmagasin

Då det öser ner utanför så kan det kännas trevligt att vara inomhus och slippa bli blöt om öron och fötter, men då man möts av en pool på parkeringsplatsen så är det inte lika lätt att låtsas som att det regnar. Idag så vet vi tillräckligt om de problem som uppstår då bebyggelse leder till att dagvatten inte kan tas upp av naturen på ett effektivt sätt. Med fördröjningsmagasin så löser man problemet genom att helt enkelt skapa ett artificiellt system som låter vattnet ta sig ner i marken och sedan vidare på ett långsamt och kontrollerat vis. Fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom är ett måste för platser där det lätt blir översvämning om det regnar intensivt.

Fördröjningsmagasin

För att ta hand om stora mängder vatten så behöver man mer än makadam och ett bra avloppssystem. Vatten kan komma med stor kraft och leda till att områden och bebyggelse totalförstörs. För att hindra katastrofsituationer och skador på egendom så gräver man ner system i marken. Med rätt dimensionering och viktiga komponenter som dagvattenkasseter skapade av vår plastindustri för att passa ihop med övriga magasin och rör så kan man leda bort vattnet på ett säkert sätt och därmed slippa översvämningar.

Fördröjningsmagasinet kan i samverkan med dagvattenmagasin och kassetter se till att vattnet långsamt rinner undan och att det inte kommer att samlas på fel plats. Man kan också lägga in filter för att på så vis leda vattnet tillbaka till naturen utan att få med de föroreningar som kan komma med då det rinner via parkeringsplatser och längsmed smutsiga gator.

Kompletta dagvattensystem
När man tar en titt på moderna dagvattensystem så kan man se att komponenterna som ingår är gjorda av termoplast. När man gör en beräkning av vad det kommer att kosta med en installation av dagvattensystem så är det så att man ser på helheten och på vad översvämningarna kostar samhället. Med metoder som formsprutning och formgjutning så får man kostnadseffektiv tillverkning av de plastverktyg som man använder sig av i systemen och det är viktigt. Masterbatch är plastgranulat som man kan använda sig av för att skapa komponenterna och som dessutom kan innebära att man använder sig av återvunnet plastmaterial.

Låtsas som att det regnar…
När det regnar så kan man alltså inte låtsas som att det regnar, och det gäller att kunna fånga upp vattnet innan det tar sig in i husgrunder och skapar simbassänger på parkeringar. Med fördröjningsmagasin gjorda av polyuretan så får man den hjälp som behövs under mark. Det här är något som man bör ta hand om snarast möjligast för kraftiga regnoväder kommer under höst, vinter och vår och när det väl har börjat regna så kan det vara försent att rädda bebyggelse och fordon som drabbas av vattenmassorna.

Fördelar med dubbelsprutning

Formsprutning är en av de allra viktigaste metoderna för framställning av plastkomponenter och den går i grund och botten ut på att man smälter ner plastgranulat av termoplastisk polyuretan för att sedan spruta in massan i form. Idag så jobbar de allra flesta plasttillverkare med denna produktionsmetod, men det finns också en nyare metod som kan vara av intresse då man vill tillverka plastprodukter med olika färg. Det handlar förstås om dubbelsprutning som gör det möjligt att kombinera två olika plastmaterial för att med en tillverkningscykel tillverka en plastprodukt. Låt oss se lite närmre på de fördelar som man får med denna tillverkningsmetod…

Främsta fördelarna med dubbelsprutning

Den allra främsta fördelen med dubbelsprutning är att den erbjuder god ekonomi. Man får lägre kostnad per del som tillverkas och man sparar därmed pengar på produktionen. Det här gäller både själva tillverkningsprocessen och efterföljande hantering. Andra fördelar är:

  • En enklare produktionsprocess där man fortfarande får plastprodukter av hög kvalitet
  • Man slipper för det mesta efterföljande produktionssteg och efterbehandlingar
  • Man får en riktigt bra och hållbar produkt med fina egenskaper både vad gäller det kosmetiska och det praktiska
  • Möjliggör nya typer av design

Det där med att kombinera olika plastmaterial som kan ha olika färger gör att man i ett svep kan skapa produkter med intressant utseende och textur. Olika polymerer kan ju ge lite olika ytskikt och det gör det lättare att på ett snabbt och effektivt sätt få till en unik design.

Snabbheten som man kan producera med är det som leder till att man kan få så god ekonomi med dubbelsprutningsteknologin. Tekniken gör att man kan utesluta många produktionsprocesser som tidigare har varit nödvändiga då man tar fram plastdelar och produkter. Själva sprutningen kan ske helt automatiskt vilket också sänker kostnaderna för produktionen.

Vad kan man tillverka?

Dubbelsprutning passar utmärkt för saker som mjuka handtag och liknande komponenter. Andra exempel på sådant som man kan ta fram med den här tekniken är:

  • Knappar med flera färger
  • Segment och komponenter som är rörliga
  • Vattenskydd
  • Delar som ska sitta i maskiner
  • Stötdämparskydd

Det som är så fint med den här tekniken är den estetik som den erbjuder. Man kan ställa högre krav på hur slutprodukten kommer att se ut utan att detta tillför tillverkningsprocessen fler steg. I och med att man kan lägga in olika färg och olika textur på planeringsstadiet och sedan lita på att det hela blir klart automatiskt så sparar man en massa tid på arbetsprocessen. Det gäller förstås att vara väl insatt i vilka polymerer som ska användas och hur man ska programmera maskinen på rätt sätt för att nå bästa resultat, och det här är en utmaning som tas emot av svenska operatörer som jobbar med plasttillverkning.