Fördelar med dubbelsprutning

Formsprutning är en av de allra viktigaste metoderna för framställning av plastkomponenter och den går i grund och botten ut på att man smälter ner plastgranulat av termoplastisk polyuretan för att sedan spruta in massan i form. Idag så jobbar de allra flesta plasttillverkare med denna produktionsmetod, men det finns också en nyare metod som kan vara av intresse då man vill tillverka plastprodukter med olika färg. Det handlar förstås om dubbelsprutning som gör det möjligt att kombinera två olika plastmaterial för att med en tillverkningscykel tillverka en plastprodukt. Låt oss se lite närmre på de fördelar som man får med denna tillverkningsmetod…

Främsta fördelarna med dubbelsprutning

Den allra främsta fördelen med dubbelsprutning är att den erbjuder god ekonomi. Man får lägre kostnad per del som tillverkas och man sparar därmed pengar på produktionen. Det här gäller både själva tillverkningsprocessen och efterföljande hantering. Andra fördelar är:

  • En enklare produktionsprocess där man fortfarande får plastprodukter av hög kvalitet
  • Man slipper för det mesta efterföljande produktionssteg och efterbehandlingar
  • Man får en riktigt bra och hållbar produkt med fina egenskaper både vad gäller det kosmetiska och det praktiska
  • Möjliggör nya typer av design

Det där med att kombinera olika plastmaterial som kan ha olika färger gör att man i ett svep kan skapa produkter med intressant utseende och textur. Olika polymerer kan ju ge lite olika ytskikt och det gör det lättare att på ett snabbt och effektivt sätt få till en unik design.

Snabbheten som man kan producera med är det som leder till att man kan få så god ekonomi med dubbelsprutningsteknologin. Tekniken gör att man kan utesluta många produktionsprocesser som tidigare har varit nödvändiga då man tar fram plastdelar och produkter. Själva sprutningen kan ske helt automatiskt vilket också sänker kostnaderna för produktionen.

Vad kan man tillverka?

Dubbelsprutning passar utmärkt för saker som mjuka handtag och liknande komponenter. Andra exempel på sådant som man kan ta fram med den här tekniken är:

  • Knappar med flera färger
  • Segment och komponenter som är rörliga
  • Vattenskydd
  • Delar som ska sitta i maskiner
  • Stötdämparskydd

Det som är så fint med den här tekniken är den estetik som den erbjuder. Man kan ställa högre krav på hur slutprodukten kommer att se ut utan att detta tillför tillverkningsprocessen fler steg. I och med att man kan lägga in olika färg och olika textur på planeringsstadiet och sedan lita på att det hela blir klart automatiskt så sparar man en massa tid på arbetsprocessen. Det gäller förstås att vara väl insatt i vilka polymerer som ska användas och hur man ska programmera maskinen på rätt sätt för att nå bästa resultat, och det här är en utmaning som tas emot av svenska operatörer som jobbar med plasttillverkning.