Formblåsning som miljövänlig tillverkningsmetod

Ibland så kan man tycka att tillverkning av plastprodukter får kritik som inte är helt befogad. Även om det givetvis är så att det finns gott om plastprodukter som ligger och skräpar på vår jord så kan man inte likställa detta med att produktionen av delar av termoplast är dålig i miljösynpunkt. När man jobbar med formblåsning av plast som har återvunnits så är det ju tvärtom så att man tar tillvara på resurser och att man undviker att polymer som inte kan brytas ner biologiskt inte sprids i naturen. Dessutom så förfinas tekniken hela tiden och de formblåsning maskiner som används i industriområden som i Anderstorp i Gnosjö är energisnåla vilket också är bra för miljön.

Formblåsning för miljön

Det är inte så konstigt att man får uppfattningen om att all plastproduktion är dålig för miljön. Kampanjer och reklam som handlar om nedsmutsning av natur fokuserar ju ofta på hålkroppar som flaskor som ligger som fällor för djur i skog och mark. Men det man måste inse är att de verkstäder som utför formsprutning, formblåsning och andra typer av plasttillverkning inte själva har ansvaret för vad som händer med slutprodukten. De kan ju bara fokusera på att tillverkning samt de material som används är bra. Faktum är att det numera går att tillverka med nedbrytningsbara plastmaterial så det är inte så att varje produkt som skapas på detta vis måste vara dålig för djur och natur.

Smarta arbetsprocesser

Med teknisk formblåsning så tar man fram viktiga tekniska lösningar som behövs i industri och näringsliv, och när det gäller produkter som en pet-flaska så jobbar man för det mesta med extrudering som är en teknik där man använder sig av gas för att pressa ut plast i en kammare som ser ut som en slags sluten behållare. Hela processen går snabbt och man kan tillverka väldigt många komponenter på kort tid. Med sträckblåsning så får man plastbehållare som klarar mer tryck inifrån och det här är bara ett exempel på den flexibilitet som finns vad gäller arbetsmetoder inom formblåsningen. Det går att finjustera och hela tiden välja rätt metod för att på så vis uppnå kostnadseffektivitet och även spara på material och energi vilket gynnar miljön.

Konsumenternas ansvar

Om en plastflaska ligger och skräpar i skogen så är det inte troligt att ett industriföretag har dumpat den där. Konsumenter har faktiskt också ett stort ansvar. Om man vill att formblåsningen ska ske med återvunnen plast så måste man ju se till att återvinna den plast som man samlar på sig. Industrin kan jobba med att utveckla arbetsmetoder och finna nya lösningar för plaster som inte skadar vår miljö men konsumenten måste samarbeta och ta sitt ansvar för att den här cirkeln ska kunna slutas.