Så fungerar extrudering av plast

Det spelar ingen roll om man behöver ta fram hundratals meter av plaströr eller om man vill skapa en riktigt hållbar plastflaska, idag så är några av de vanligaste metoderna för tillverkning av plastkomponenter formblåsning och formsprutning. Inom teknisk formblåsning så talar man om extrudering av plast som en del av tillverkningsprocessen men också som ett allmänt namn på det som man gör då man tar fram hålkroppar av olika slag. Den här processen inkluderar upphettning av termoplast som sedan trycks in i en form så att man får den design som man är ute efter. Några fördelar med formblåsning av plast är till exempel att man får en låg produktionskostnad samtidigt som man får komponenter som håller mycket hög kvalitet och erbjuder den hållbarhet som man kan behöva för allt från flaskor för drycker till plaströr som ska ligga under mark.

Extrudering av plast, en smidig process

Innan man kan börja jobbet med tillverkning av plastbehållare och plastprodukter i formblåsning maskiner så måste man se till att man har rätt typ av polymer och även rätt typ av maskineri för uppdraget. I Sverige så är man särskilt bra på den här typen av plastproduktion i regioner som Gnosjöregionen där orter som Anderstorp kan erbjuda skickliga företag som kan den här tekniken utan och innan. Precis hur man kommer att jobba beror förstås på vad som ska tillverkas. För en pet-flaska så är det mycket vanligt att man använder sig av sträckblåsning.
När man ser på formblåsningsmaskiner så kan man säga att samma grundprocess används för tillverkningen. Moderna maskiner använder sig av datorteknik och det gör att de kan ses som avancerade, men grundarbetet med att extrudera den smälta plasten för att föra in den i en färdig form är egentligen inte så komplicerat. Man behöver en del som driver plasten och en del som består av en form eller kammare som man sedan kan öppna för att få ut den färdiga hålkomponenten. I en maskin så kan man ha mer än en sluten behållare för att på så vis tillverka flera delar samtidigt.

Vikten av ett bra material

Vid extrudering av plast så är det förstås mycket viktigt att man har ett termoplast material som kommer att fungera väl. Det är mycket vanligt att man förlitar sig på plastmaterial som kommer i mindre kulor så att det blir enkelt att ladda och smälta, men det kan också vara så att man har en färdig flaskform som man delvis värmer upp för att sedan blåsa in i en form. Man kan använda sig av olika typer av plastmaterial men det är mycket vanligt med polystyrene, PVC, polyetylene, polypropylene och ABS.

Formen

Själva formen som man använder sig av för att skapa en viss form måste förstås tillverkas specifikt för det projekt som man jobbar med. En bra formblåsningsmaskin kan användas för olika typer av projekt på så vis att man byter ut formen som används. I vissa fall så kan man använda sig av standardformer som är till för specifika pet-flaskor eller burkar, men ibland så får man börja med att skapa själva formen och det kan förstås bli dyrt och då gäller det att produktionen kan försvara den här kostnaden genom att man till exempel tar fram mycket stora volymer av komponenten.

formblåsning9

Grundprocessen

När man är redo att börja tillverka plastkomponenterna i formblåsningsmaskinen så börjar man med att tillsätta plasten som ska smältas ner. Här kan man lägga till viktiga komponenter som färg och UV-skydd. När detta är klart så kommer man att sätta igång en process som går ut på att hetta upp plasten och föra den vidare nedåt i maskinen mot formen. Det här går fort och det kan röra sig om mycket höga temperaturer så det är bra att man inte behöver göra detta manuellt.
När plasten är smält så pressas den vidare mot formen med mycket högt tryck. I formen så kommer plasten att få stelna varpå den antar formen som man är ute efter. Det är också vanligt att man använder sig av ett vattenbad för att ytterligare kyla ner den färdiga plastprodukten. Det där med rätt temperatur på plasten då den smälts och formas är mycket viktigt. Med optimal temperatur så kommer plasten att flyta på som den ska och man undviker problem med felaktig form och annat som kan leda till en bristfällig slutprodukt.

Formblåsning som miljövänlig tillverkningsmetod

Ibland så kan man tycka att tillverkning av plastprodukter får kritik som inte är helt befogad. Även om det givetvis är så att det finns gott om plastprodukter som ligger och skräpar på vår jord så kan man inte likställa detta med att produktionen av delar av termoplast är dålig i miljösynpunkt. När man jobbar med formblåsning av plast som har återvunnits så är det ju tvärtom så att man tar tillvara på resurser och att man undviker att polymer som inte kan brytas ner biologiskt inte sprids i naturen. Dessutom så förfinas tekniken hela tiden och de formblåsning maskiner som används i industriområden som i Anderstorp i Gnosjö är energisnåla vilket också är bra för miljön.

Formblåsning för miljön

Det är inte så konstigt att man får uppfattningen om att all plastproduktion är dålig för miljön. Kampanjer och reklam som handlar om nedsmutsning av natur fokuserar ju ofta på hålkroppar som flaskor som ligger som fällor för djur i skog och mark. Men det man måste inse är att de verkstäder som utför formsprutning, formblåsning och andra typer av plasttillverkning inte själva har ansvaret för vad som händer med slutprodukten. De kan ju bara fokusera på att tillverkning samt de material som används är bra. Faktum är att det numera går att tillverka med nedbrytningsbara plastmaterial så det är inte så att varje produkt som skapas på detta vis måste vara dålig för djur och natur.

Smarta arbetsprocesser

Med teknisk formblåsning så tar man fram viktiga tekniska lösningar som behövs i industri och näringsliv, och när det gäller produkter som en pet-flaska så jobbar man för det mesta med extrudering som är en teknik där man använder sig av gas för att pressa ut plast i en kammare som ser ut som en slags sluten behållare. Hela processen går snabbt och man kan tillverka väldigt många komponenter på kort tid. Med sträckblåsning så får man plastbehållare som klarar mer tryck inifrån och det här är bara ett exempel på den flexibilitet som finns vad gäller arbetsmetoder inom formblåsningen. Det går att finjustera och hela tiden välja rätt metod för att på så vis uppnå kostnadseffektivitet och även spara på material och energi vilket gynnar miljön.

Konsumenternas ansvar

Om en plastflaska ligger och skräpar i skogen så är det inte troligt att ett industriföretag har dumpat den där. Konsumenter har faktiskt också ett stort ansvar. Om man vill att formblåsningen ska ske med återvunnen plast så måste man ju se till att återvinna den plast som man samlar på sig. Industrin kan jobba med att utveckla arbetsmetoder och finna nya lösningar för plaster som inte skadar vår miljö men konsumenten måste samarbeta och ta sitt ansvar för att den här cirkeln ska kunna slutas.