Industriautomation – när tar robotarna över?

Svensk industriautomation är avancerad och många gånger imponerande. Tack vare PLC system, industrirobotar och smart planering så har man lyckats effektivisera produktionen på ett fantastiskt vis. Med fastighetsautomation så behöver man inte ha en person anställd för att slå på ljus och värme såsom tidigare var fallet, och byggnadsautomation innebär högre säkerhet för arbetare på byggen. Man tänkte sig länge att det skulle bli så att robotceller och industri automatik gjorde mänskliga medarbetare överflödiga. Vissa yrken har försvunnit till följd av robotautomation men nya har uppstått, och frågan är om det någonsin kommer att bli så att man slår av ljuset och går hem för att aldrig komma tillbaka då robotarna själva tar hand om tillverkningen, packningen och resten…

Industriautomation utan människor

Industriell automation utan människor är en dröm och en vision som fortfarande är högst aktuell. När man tar fram modern processautomation så fokuserar man inte bara på att produktionen ska fungera helt automatiskt med hjälp av programmering, man finjusterar även maskiner och robotar så att resultaten blir nästintill perfekta. Det är redan välkänt att automatisering leder till att man slipper de fel som naturligt uppstår då en människa ska utföra samma arbete som maskinen fast för hand. Det här behöver inte röra sig om komplicerade jobb utan kan vara något så enkelt som att flytta på lättare delar från ett produktionsband till ett annat. En robot gör det här jobbet utan fel och utan att drabbas av arbetsskador och det innebär i praktiken stora besparingar för arbetsgivaren. Om det redan nu är så att automationen ger nära perfekta resultat, snabbt och lätt, och utan extra kostnader i form av trötta leder och axlar, vad ska man då med den vanliga personalen till? Man kan ju lika gärna programmera hela rubbet och låta fabriken jobba på dygnet runt utan att en mänsklig själ syns till…

Det är precis det här som man drömmer om, men notera att det fortfarande rör sig om en dröm för dagens industriautomation kan inte tänka själv. Även om man kan använda sig av program där situationer som kan uppstå finns med så att datorn kan “välja” rätt så är det inte samma sak som en person som har överblicken. Under 1980-talet i USA så ville bilföretagen komma fram till en automatisk lösning för att slå sina konkurrenter och det var då som termen “lights-out manufacturing” myntades. Idag så har vi möjligheten att under vissa perioder lämna en produktion men inte för evigt och inte utan översyn. Verktyg i maskiner blir utslitna och även om man rent praktiskt kan koda en industrirobot så att den både märker när det är dags att byta och tar hand om detta så är detta inte alltid en praktisk lösning. Många verkstäder tar ju dessutom hand om olika projekt där man måste programmera om maskiner och robotar för att få rätt resultat.

Vad är industriell automatik?

Men vad är då industriell automatik om det inte är så att allting kan ske fullkomligt automatiskt? Man kan säga att industriautomation innebär att man använder sig av intelligenta maskiner som drivs av datorprogram. Det här är en process som kräver flera olika kontrollsystem och innebär att man kan jobba snabbt och med hög precision. Med hjälp av datorprogrammen så kan man kombinera mekanik, elektronik, hydraulik, pneumatik och datorer i ett enda system. Repetitiva arbetsmoment som till exempel då man sätter ihop en bil kan utföras av robotarmar som programmerats. Den industriella automatiken är högst effektiv och dagens industrirobotar erbjuder fantastiska egenskaper men många gånger så är det så att de passar bäst för välstrukturerade operationer och inte lika bra för mindre industrier där man behöver större flexibilitet. En robot behöver kontrolleras av en människa som programmerar den och ser till att allting fortsatt fungerar som det ska. Automatiken är alltså mer av ett verktyg än svaret på drömmen om folktomma industrilokaler. För att få ut mesta möjliga av industriautomatiken så behöver man fortfarande människor som analyserar och ser närmre på hur robotarna kan användas på fler sätt för att skapa bättre arbetsprocesser. Med tanke på detta så blir det kanske aldrig så att robotar tar över produktionen men de kommer helt klart att fortsatt ha en stor betydelse för resultat och för möjligheten att tillverka på ett effektivare och säkrare sätt.