Industriautomation – när tar robotarna över?

Svensk industriautomation är avancerad och många gånger imponerande. Tack vare PLC system, industrirobotar och smart planering så har man lyckats effektivisera produktionen på ett fantastiskt vis. Med fastighetsautomation så behöver man inte ha en person anställd för att slå på ljus och värme såsom tidigare var fallet, och byggnadsautomation innebär högre säkerhet för arbetare på byggen. Man tänkte sig länge att det skulle bli så att robotceller och industri automatik gjorde mänskliga medarbetare överflödiga. Vissa yrken har försvunnit till följd av robotautomation men nya har uppstått, och frågan är om det någonsin kommer att bli så att man slår av ljuset och går hem för att aldrig komma tillbaka då robotarna själva tar hand om tillverkningen, packningen och resten…

Industriautomation utan människor

Industriell automation utan människor är en dröm och en vision som fortfarande är högst aktuell. När man tar fram modern processautomation så fokuserar man inte bara på att produktionen ska fungera helt automatiskt med hjälp av programmering, man finjusterar även maskiner och robotar så att resultaten blir nästintill perfekta. Det är redan välkänt att automatisering leder till att man slipper de fel som naturligt uppstår då en människa ska utföra samma arbete som maskinen fast för hand. Det här behöver inte röra sig om komplicerade jobb utan kan vara något så enkelt som att flytta på lättare delar från ett produktionsband till ett annat. En robot gör det här jobbet utan fel och utan att drabbas av arbetsskador och det innebär i praktiken stora besparingar för arbetsgivaren. Om det redan nu är så att automationen ger nära perfekta resultat, snabbt och lätt, och utan extra kostnader i form av trötta leder och axlar, vad ska man då med den vanliga personalen till? Man kan ju lika gärna programmera hela rubbet och låta fabriken jobba på dygnet runt utan att en mänsklig själ syns till…

Det är precis det här som man drömmer om, men notera att det fortfarande rör sig om en dröm för dagens industriautomation kan inte tänka själv. Även om man kan använda sig av program där situationer som kan uppstå finns med så att datorn kan “välja” rätt så är det inte samma sak som en person som har överblicken. Under 1980-talet i USA så ville bilföretagen komma fram till en automatisk lösning för att slå sina konkurrenter och det var då som termen “lights-out manufacturing” myntades. Idag så har vi möjligheten att under vissa perioder lämna en produktion men inte för evigt och inte utan översyn. Verktyg i maskiner blir utslitna och även om man rent praktiskt kan koda en industrirobot så att den både märker när det är dags att byta och tar hand om detta så är detta inte alltid en praktisk lösning. Många verkstäder tar ju dessutom hand om olika projekt där man måste programmera om maskiner och robotar för att få rätt resultat.

Vad är industriell automatik?

Men vad är då industriell automatik om det inte är så att allting kan ske fullkomligt automatiskt? Man kan säga att industriautomation innebär att man använder sig av intelligenta maskiner som drivs av datorprogram. Det här är en process som kräver flera olika kontrollsystem och innebär att man kan jobba snabbt och med hög precision. Med hjälp av datorprogrammen så kan man kombinera mekanik, elektronik, hydraulik, pneumatik och datorer i ett enda system. Repetitiva arbetsmoment som till exempel då man sätter ihop en bil kan utföras av robotarmar som programmerats. Den industriella automatiken är högst effektiv och dagens industrirobotar erbjuder fantastiska egenskaper men många gånger så är det så att de passar bäst för välstrukturerade operationer och inte lika bra för mindre industrier där man behöver större flexibilitet. En robot behöver kontrolleras av en människa som programmerar den och ser till att allting fortsatt fungerar som det ska. Automatiken är alltså mer av ett verktyg än svaret på drömmen om folktomma industrilokaler. För att få ut mesta möjliga av industriautomatiken så behöver man fortfarande människor som analyserar och ser närmre på hur robotarna kan användas på fler sätt för att skapa bättre arbetsprocesser. Med tanke på detta så blir det kanske aldrig så att robotar tar över produktionen men de kommer helt klart att fortsatt ha en stor betydelse för resultat och för möjligheten att tillverka på ett effektivare och säkrare sätt.

Ökad effektivitet med robotsimulering

I takt med att industriautomation utvecklats så får man också större behov av robotsimulering för att på ett enkelt sätt kunna få ut mer av den automationsutrustning som man har investerat i. Anledningen till att man använder sig av simulering är först och främst för att den bidrar till effektiviteten och även ser till att man inte behöver utföra kostsamma tester med verklig utrustning. Men det finns annat som gör att företag som arbetar med robotteknik väljer att investera i mjukvara som gör det möjligt att testa och forma egen programmering för industrirobotar.

Smarta lösningar med robotsimulering

När man har problem med de industrirobotar som man jobbar med eller upplever att de skulle kunna fungera på ett effektivare sätt så kan man ta hjälp av simulering. Robotsimuleringen är idealisk då man behöver lösa designproblem och annat som har med robotcellen att göra. Numera så är simuleringsteknologin otroligt avancerad så att man på ett praktiskt sätt kan sätta sig in i robotens arbete och införa de ändringar som krävs för att nå bättre resultat. För industriföretag i Olofström och på andra håll i Sverige så är det här guld värt eftersom det betyder att man på ett handfast vis kan komma fram till bättre lösningar för den egna verksamheten.

Högre kvalitet

När man väljer att använda sig av simulering av robot så kan man även höja kvaliteten och det är något som märks då man får fram de färdiga delarna eller produkterna. I och med att man med simuleringen kan synkronisera grupptillverkning genom öppen kommunikation så kan man verkligen påverka och förändra och komma fram till bättre system. Med robotsimulatorn så kan man även se över existerande produktionsprocesser och utvärdera deras automation. Med 3D teknologi så får man en god uppfattning om hur det som simuleras kommer att te sig i verkligheten. Det här betyder att man kan räkna med de fina resultat som man ser i simuleringen även i verkligheten.

Undvika olyckor och skador

Med simuleringen så kan man upptäcka var det finns risk för olyckor och skador och därmed komma fram till hur man på bästa sätt undviker dessa. När man testar så behöver man heller inte oroa sig för de säkerhetsfrågor som kan uppstå då man testar på riktigt så man får en säkrare arbetsprocess från start till slut. Dagens simulatormjukvara är så pass avancerad att man kan programmera med exakta dimensioner och inkludera olika typer av rörelsemoment så att man efter programmeringen kan dra igång produktionen och få det resultat som man räknat med. I och med att man kan simulera och testa situationer där kollisioner skulle kunna uppstå så slipper man uppleva dessa i verkligheten.