Industriautomation – när tar robotarna över?

Svensk industriautomation är avancerad och många gånger imponerande. Tack vare PLC system, industrirobotar och smart planering så har man lyckats effektivisera produktionen på ett fantastiskt vis. Med fastighetsautomation så behöver man inte ha en person anställd för att slå på ljus och värme såsom tidigare var fallet, och byggnadsautomation innebär högre säkerhet för arbetare på byggen. Man tänkte sig länge att det skulle bli så att robotceller och industri automatik gjorde mänskliga medarbetare överflödiga. Vissa yrken har försvunnit till följd av robotautomation men nya har uppstått, och frågan är om det någonsin kommer att bli så att man slår av ljuset och går hem för att aldrig komma tillbaka då robotarna själva tar hand om tillverkningen, packningen och resten…

Industriautomation utan människor

Industriell automation utan människor är en dröm och en vision som fortfarande är högst aktuell. När man tar fram modern processautomation så fokuserar man inte bara på att produktionen ska fungera helt automatiskt med hjälp av programmering, man finjusterar även maskiner och robotar så att resultaten blir nästintill perfekta. Det är redan välkänt att automatisering leder till att man slipper de fel som naturligt uppstår då en människa ska utföra samma arbete som maskinen fast för hand. Det här behöver inte röra sig om komplicerade jobb utan kan vara något så enkelt som att flytta på lättare delar från ett produktionsband till ett annat. En robot gör det här jobbet utan fel och utan att drabbas av arbetsskador och det innebär i praktiken stora besparingar för arbetsgivaren. Om det redan nu är så att automationen ger nära perfekta resultat, snabbt och lätt, och utan extra kostnader i form av trötta leder och axlar, vad ska man då med den vanliga personalen till? Man kan ju lika gärna programmera hela rubbet och låta fabriken jobba på dygnet runt utan att en mänsklig själ syns till…

Det är precis det här som man drömmer om, men notera att det fortfarande rör sig om en dröm för dagens industriautomation kan inte tänka själv. Även om man kan använda sig av program där situationer som kan uppstå finns med så att datorn kan “välja” rätt så är det inte samma sak som en person som har överblicken. Under 1980-talet i USA så ville bilföretagen komma fram till en automatisk lösning för att slå sina konkurrenter och det var då som termen “lights-out manufacturing” myntades. Idag så har vi möjligheten att under vissa perioder lämna en produktion men inte för evigt och inte utan översyn. Verktyg i maskiner blir utslitna och även om man rent praktiskt kan koda en industrirobot så att den både märker när det är dags att byta och tar hand om detta så är detta inte alltid en praktisk lösning. Många verkstäder tar ju dessutom hand om olika projekt där man måste programmera om maskiner och robotar för att få rätt resultat.

Vad är industriell automatik?

Men vad är då industriell automatik om det inte är så att allting kan ske fullkomligt automatiskt? Man kan säga att industriautomation innebär att man använder sig av intelligenta maskiner som drivs av datorprogram. Det här är en process som kräver flera olika kontrollsystem och innebär att man kan jobba snabbt och med hög precision. Med hjälp av datorprogrammen så kan man kombinera mekanik, elektronik, hydraulik, pneumatik och datorer i ett enda system. Repetitiva arbetsmoment som till exempel då man sätter ihop en bil kan utföras av robotarmar som programmerats. Den industriella automatiken är högst effektiv och dagens industrirobotar erbjuder fantastiska egenskaper men många gånger så är det så att de passar bäst för välstrukturerade operationer och inte lika bra för mindre industrier där man behöver större flexibilitet. En robot behöver kontrolleras av en människa som programmerar den och ser till att allting fortsatt fungerar som det ska. Automatiken är alltså mer av ett verktyg än svaret på drömmen om folktomma industrilokaler. För att få ut mesta möjliga av industriautomatiken så behöver man fortfarande människor som analyserar och ser närmre på hur robotarna kan användas på fler sätt för att skapa bättre arbetsprocesser. Med tanke på detta så blir det kanske aldrig så att robotar tar över produktionen men de kommer helt klart att fortsatt ha en stor betydelse för resultat och för möjligheten att tillverka på ett effektivare och säkrare sätt.

En bättre värld med fördröjningsmagasin

Då det öser ner utanför så kan det kännas trevligt att vara inomhus och slippa bli blöt om öron och fötter, men då man möts av en pool på parkeringsplatsen så är det inte lika lätt att låtsas som att det regnar. Idag så vet vi tillräckligt om de problem som uppstår då bebyggelse leder till att dagvatten inte kan tas upp av naturen på ett effektivt sätt. Med fördröjningsmagasin så löser man problemet genom att helt enkelt skapa ett artificiellt system som låter vattnet ta sig ner i marken och sedan vidare på ett långsamt och kontrollerat vis. Fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom är ett måste för platser där det lätt blir översvämning om det regnar intensivt.

Fördröjningsmagasin

För att ta hand om stora mängder vatten så behöver man mer än makadam och ett bra avloppssystem. Vatten kan komma med stor kraft och leda till att områden och bebyggelse totalförstörs. För att hindra katastrofsituationer och skador på egendom så gräver man ner system i marken. Med rätt dimensionering och viktiga komponenter som dagvattenkasseter skapade av vår plastindustri för att passa ihop med övriga magasin och rör så kan man leda bort vattnet på ett säkert sätt och därmed slippa översvämningar.

Fördröjningsmagasinet kan i samverkan med dagvattenmagasin och kassetter se till att vattnet långsamt rinner undan och att det inte kommer att samlas på fel plats. Man kan också lägga in filter för att på så vis leda vattnet tillbaka till naturen utan att få med de föroreningar som kan komma med då det rinner via parkeringsplatser och längsmed smutsiga gator.

Kompletta dagvattensystem
När man tar en titt på moderna dagvattensystem så kan man se att komponenterna som ingår är gjorda av termoplast. När man gör en beräkning av vad det kommer att kosta med en installation av dagvattensystem så är det så att man ser på helheten och på vad översvämningarna kostar samhället. Med metoder som formsprutning och formgjutning så får man kostnadseffektiv tillverkning av de plastverktyg som man använder sig av i systemen och det är viktigt. Masterbatch är plastgranulat som man kan använda sig av för att skapa komponenterna och som dessutom kan innebära att man använder sig av återvunnet plastmaterial.

Låtsas som att det regnar…
När det regnar så kan man alltså inte låtsas som att det regnar, och det gäller att kunna fånga upp vattnet innan det tar sig in i husgrunder och skapar simbassänger på parkeringar. Med fördröjningsmagasin gjorda av polyuretan så får man den hjälp som behövs under mark. Det här är något som man bör ta hand om snarast möjligast för kraftiga regnoväder kommer under höst, vinter och vår och när det väl har börjat regna så kan det vara försent att rädda bebyggelse och fordon som drabbas av vattenmassorna.

Fördelar med dubbelsprutning

Formsprutning är en av de allra viktigaste metoderna för framställning av plastkomponenter och den går i grund och botten ut på att man smälter ner plastgranulat av termoplastisk polyuretan för att sedan spruta in massan i form. Idag så jobbar de allra flesta plasttillverkare med denna produktionsmetod, men det finns också en nyare metod som kan vara av intresse då man vill tillverka plastprodukter med olika färg. Det handlar förstås om dubbelsprutning som gör det möjligt att kombinera två olika plastmaterial för att med en tillverkningscykel tillverka en plastprodukt. Låt oss se lite närmre på de fördelar som man får med denna tillverkningsmetod…

Främsta fördelarna med dubbelsprutning

Den allra främsta fördelen med dubbelsprutning är att den erbjuder god ekonomi. Man får lägre kostnad per del som tillverkas och man sparar därmed pengar på produktionen. Det här gäller både själva tillverkningsprocessen och efterföljande hantering. Andra fördelar är:

 • En enklare produktionsprocess där man fortfarande får plastprodukter av hög kvalitet
 • Man slipper för det mesta efterföljande produktionssteg och efterbehandlingar
 • Man får en riktigt bra och hållbar produkt med fina egenskaper både vad gäller det kosmetiska och det praktiska
 • Möjliggör nya typer av design

Det där med att kombinera olika plastmaterial som kan ha olika färger gör att man i ett svep kan skapa produkter med intressant utseende och textur. Olika polymerer kan ju ge lite olika ytskikt och det gör det lättare att på ett snabbt och effektivt sätt få till en unik design.

Snabbheten som man kan producera med är det som leder till att man kan få så god ekonomi med dubbelsprutningsteknologin. Tekniken gör att man kan utesluta många produktionsprocesser som tidigare har varit nödvändiga då man tar fram plastdelar och produkter. Själva sprutningen kan ske helt automatiskt vilket också sänker kostnaderna för produktionen.

Vad kan man tillverka?

Dubbelsprutning passar utmärkt för saker som mjuka handtag och liknande komponenter. Andra exempel på sådant som man kan ta fram med den här tekniken är:

 • Knappar med flera färger
 • Segment och komponenter som är rörliga
 • Vattenskydd
 • Delar som ska sitta i maskiner
 • Stötdämparskydd

Det som är så fint med den här tekniken är den estetik som den erbjuder. Man kan ställa högre krav på hur slutprodukten kommer att se ut utan att detta tillför tillverkningsprocessen fler steg. I och med att man kan lägga in olika färg och olika textur på planeringsstadiet och sedan lita på att det hela blir klart automatiskt så sparar man en massa tid på arbetsprocessen. Det gäller förstås att vara väl insatt i vilka polymerer som ska användas och hur man ska programmera maskinen på rätt sätt för att nå bästa resultat, och det här är en utmaning som tas emot av svenska operatörer som jobbar med plasttillverkning.

Ökad effektivitet med robotsimulering

I takt med att industriautomation utvecklats så får man också större behov av robotsimulering för att på ett enkelt sätt kunna få ut mer av den automationsutrustning som man har investerat i. Anledningen till att man använder sig av simulering är först och främst för att den bidrar till effektiviteten och även ser till att man inte behöver utföra kostsamma tester med verklig utrustning. Men det finns annat som gör att företag som arbetar med robotteknik väljer att investera i mjukvara som gör det möjligt att testa och forma egen programmering för industrirobotar.

Smarta lösningar med robotsimulering

När man har problem med de industrirobotar som man jobbar med eller upplever att de skulle kunna fungera på ett effektivare sätt så kan man ta hjälp av simulering. Robotsimuleringen är idealisk då man behöver lösa designproblem och annat som har med robotcellen att göra. Numera så är simuleringsteknologin otroligt avancerad så att man på ett praktiskt sätt kan sätta sig in i robotens arbete och införa de ändringar som krävs för att nå bättre resultat. För industriföretag i Olofström och på andra håll i Sverige så är det här guld värt eftersom det betyder att man på ett handfast vis kan komma fram till bättre lösningar för den egna verksamheten.

Högre kvalitet

När man väljer att använda sig av simulering av robot så kan man även höja kvaliteten och det är något som märks då man får fram de färdiga delarna eller produkterna. I och med att man med simuleringen kan synkronisera grupptillverkning genom öppen kommunikation så kan man verkligen påverka och förändra och komma fram till bättre system. Med robotsimulatorn så kan man även se över existerande produktionsprocesser och utvärdera deras automation. Med 3D teknologi så får man en god uppfattning om hur det som simuleras kommer att te sig i verkligheten. Det här betyder att man kan räkna med de fina resultat som man ser i simuleringen även i verkligheten.

Undvika olyckor och skador

Med simuleringen så kan man upptäcka var det finns risk för olyckor och skador och därmed komma fram till hur man på bästa sätt undviker dessa. När man testar så behöver man heller inte oroa sig för de säkerhetsfrågor som kan uppstå då man testar på riktigt så man får en säkrare arbetsprocess från start till slut. Dagens simulatormjukvara är så pass avancerad att man kan programmera med exakta dimensioner och inkludera olika typer av rörelsemoment så att man efter programmeringen kan dra igång produktionen och få det resultat som man räknat med. I och med att man kan simulera och testa situationer där kollisioner skulle kunna uppstå så slipper man uppleva dessa i verkligheten.

Dagvattenmagasin mot översvämningar

När Sverige drabbas av kraftiga regnoväder så är det inte alla orter som klarar av vattenmassorna. Det här beror på att man inte har planerat bebyggda områden på rätt sätt och på att vanliga avlopp inte räcker till för att leda bort vattnet. Nu sker det förstås en hel del inom detta område, och idag så kan man använda sig av fördröjningsmagasin dagvatten leds in i för att undvika det enorma tryck som uppstår då en massa vatten inte har någonstans att ta vägen. Där man tidigare har använt sig av stenkista så kan man dessutom dra nytta av nya material som plast. Metoder som formsprutning och formgjutning av plastgranulat gör det möjligt att tillverka smarta dagvattenkassetter som blir en viktig del av den dränering som man vill få till på en tomt eller på en allmän plats. Med dagvattenmagasin så slipper man de kostnader som kommer med översvämningar och säkerheten på allmänna platser ökar.

mot vattenflöden använder man dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin på allmänna ytor

När man gör en beräkning för kostnad för en allmän plats som behöver bättre dränering så måste man förstås beakta vad det kostar med översvämningar. När dagvatten inte kan dräneras på rätt sätt så kan det leda till stora skador på bebyggelse. Dessutom så kan ett för starkt tryck på det vanliga avloppssystemet leda till att avloppsvatten tar sig upp och kommer ut där det kan vara farligt. Översvämningar leder ju även till skador på egendom som bilar som kan stå parkerade på en parkeringsplats som svämmas över för att den inte har dagvattenmagasin som kan hantera den här typen av problem.

i villatomten kan man ha dagvattenkasett

Dagvattenkassetter på tomten

I hemmiljö så behöver man inte stora dagvattenmagasin för att ta hand om dräneringen. Däremot så kan man kanske dra nytta av kommunala lösningar för dagvatten och leda det vatten som man dränerar till att magasin som finns i närheten. Det blir alltmer populärt med dagvattenkassetter som är gjorda av termoplast istället för de traditionella stenkistorna. Sveriges plastindustri har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta fram riktigt bra plastverktyg som ger den styrka som krävs. Med hjälp av masterbatch så ser man till att plastprodukterna blir riktigt slittåliga och lättheten som man får av material som polyuretan gör förstås också en skillnad vad gäller hantering av dagvattenkassetterna på tomten. Istället för att få en översvämning eller att vatten samlas nära husets grund så kan man på ett effektivt sätt leda bort det till ställen där marken klarar av att suga upp fukten. Det här är bra både för husägaren och för kommunen som slipper få ett ökat tryck på det kommunala avloppssystemet till följd av regnoväder.

Vill du bli verktygsmakare?

Svensk industri är en spännande plats för så många olika typer av människor. När det ska tillverkas allt från möbler till verktyg så gäller det att ha:

 • säljare
 • programmerare
 • hantverkare
 • legoarbetare
 • projektledare

Det ingår förstås många fler uppgifter i ett industriprojekt men man kan se att den som till exempel tillverkar verktyg ofta får fungera inom flera av dessa roller vilket kan vara en mycket spännande utmaning och leda till ett roligt jobb. Detta är något man tar hänsyn till under verktygsmakare utbildning där man får lära sig mer än själva hantverket för att sedan kunna fungera som operatör och mer på en verkstad.

Plastverktyg för formsprutning

Om man ska göra stora serier av formsprutade plastprodukter är det lämpligt att tillverka ett verktyg. Detta verktyg är slitstarkt och kan ofta användas för massproduktion av tiotusentals likadana produkter. Vid små serier kan det vara lönsamt att 3d-printa plastprodukten. Det kan även vara en god ide att ta fram prototyper med 3d-printning innan man tillverkar det slutliga verktyget, vilket oftast är mycket kostsamt. Läs mer om formsprutning och 3d-printning här.

formsprutning

Vem passar som verktygsmakare?

Om du vill bli verktygsmakare och ta en verktygsoperatör utbildning så måste du förstås fundera på om du verkligen kommer att trivas med detta jobb. Man brukar säga att en operatör ska vara lugn och samlad, ha ett logiskt tänkande och tycka om att jobba i lag med andra. Dessutom så får man inte bli stressad av situationer då man kanske står med en maskin som inte fungerar och tidspress för sitt projekt.

Måste man gilla matte?

Ja, man måste gilla matte för att kunna jobba med datorer och läsa av ritningar. Även om man inte i första hand fungerar som programmerare så ska man som verktygsmakare kunna ställa in sin maskin så att den fungerar på rätt sätt och då ingår det en del matematiska formler. Det är inte så komplicerat men man får inte tycka att matte är omöjligt eller svårt för då kan utbildningen bli trög och arbetet jobbigt. Är man bara logiskt lagd så bör det gå bra att lära sig den matte som krävs för jobbet.

Formsprutning

Numera så är vi vana vid plasten som en integrerad del av tillvaron. Allt från påsar till leksaker produceras av plast och med hjälp av formsprutning så kan man skapa avancerade former med hög kvalitet. Metoden är intelligent men kräver förstås rätt redskap, maskiner och kompetens för att bästa möjliga resultat ska uppnås. Svenska verkstäder som erbjuder bearbetning av plast kan många gånger ta hand om hela arbetsprocessen och även montera eller packa då detta behövs. Det här leder till viktiga besparingar för företag som behöver skräddarsydda plastprodukter i små eller stora volymer.

Plastgranulat masterbatch

Formsprutning av hög kvalitet

Man kanske inte tänker på plast och kvalitet som synonymer men då man ska ta fram en plastkomponent så är kvaliteten en högst viktig faktor. Plastcontainers som ska användas inom livsmedelsindustrin får inte vara spröda vilket skulle kunna leda till att matvaror blir dåliga i förtid. För att formsprutning ska leda till solida föremål så gäller det att jobba på rätt sätt. Formsprutningen fungerar som så att man smälter ner plast och fyller en form med massan. När massan har stelnat så får man den färdiga delen. Här gäller det dock att massan inte stelnar för snabbt och att formen inte har utrymmen som inte fylls upp. Det kan vara en fördel att jobba med en verkstad som tillverkar egna formar men det beror förstås en hel del på vad som ska tillverkas.

Det fina med plastprodukter är att man idag jobbar med plaster som kan återanvändas. Det här betyder inte att man får en lägre kvalitet. Moderna plastmaterial gör det möjligt att forma om samma plastmassa flera gånger om och det är förstås en stor fördel för företag som vill jobba på ett miljömedvetet sätt.

Allt på en verkstad

När man ska ta fram en plastkomponent så kan man vända sig till en verkstad som klarar av att formspruta men formsprutningen är ju bara en del av en tillverkningsprocess. Det viktigaste är kanske själva planeringen. Det är då man ser över det som ska tillverkas och hur som man kan avgöra om det kommer att behövas efterbearbetning som till exempel svetsning i plast och annat som gör att man får den del eller produkt som man har behov av. Det där med färg är inte så komplicerat eftersom man kan tillsätta färgen i den massa som ska stelna. Olika verkstäder jobbar på olika sätt och man kan få rekommendation för vilken typ av formning som kommer att fungera bäst. Ibland så kan vakuumformning vara det smidigaste alternativet och man bör alltid ta en titt på vad som erbjuds och till vilken kostnad.

Legoarbeten

Om man jobbar med en verkstad som kan ta hand om det mesta men inte den typ av formsprutning som blir bäst så kan man ta nytta av legoformsprutning som helt enkelt innebär att själva formningen av plasten sker hos ett annat företag. Numera så är det ganska vanligt att verkstäder och industriföretag sammarbetar för att på så vis ge den allra bästa tjänsten till kunder som kräver högsta kvalitet. Genom att lägga ut en del av tillverkningen i form av legoarbeten så får man en komponent som lever upp till alla krav. I regioner som Gnosjöregionen så ligger verkstäderna nära varandra och man jobbar på ett flexibelt och smidigt sätt som gör att kunden inte behöver dras med förseningar bara för att fler verkstäder är involverade i ett och samma projekt.

Utveckling och modernisering

Precis som inom andra industrier så utvecklas plasttillverkningen. Det är mycket som behöver förfinas och dagens krav om miljömedvetenhet har gjort att man ser extra mycket på hur plast kan återvinnas och vilken typ av plastproduktion som är bäst för miljön. När man kontaktar en modern verkstad för hjälp med formsprutning så kan man lita på att man får de bästa materialen, effektiva verktyg och maskiner samt operatörer som förstår hela processen. Som kund så bör man även uppleva att man förstår tillverkningen och de olika delarna. Trots att man använder avancerad datorteknik så är det viktigt med en kommunikation som leder till att alla inblandade är helt överens om vad som ska göras, till vilket pris, och med vilken tidsplanering. Här kan man se att svenska företag ligger i täten med produktionsprocesser som känns trygga och effektiva och som leder till riktigt goda resultat.

Hur fungerar formsprutning

I Sverige så tillverkas det en hel del produkter i plast. Man kan säga att formsprutning är den viktigaste och mest effektiva arbetsmetoden när det gäller att framställa plastdetaljer och plastprodukter. Med hjälp av formsprutningen så kan industrierna ta fram stora volymer av komplicerade produkter.

Formsprutning för bearbetning av plast

Automatiseringen av plastbearbetning utvecklades i slutet av förra århundradet och användningen av effektiva formsprutningsmaskiner har sedan dess ökat kraftigt. Idag är formsprutning det naturliga valet när det kommer till bearbetning av plaster. Den här metoden är också ett ekonomiskt hållbart alternativ som används inom flertalet industrier som fordonsindustri, elektronik, möbelindustri med flera.

 Olika typer av plaster

 Plaster kan delas in i grupperna termoplaster och härdplaster. De är uppbyggda av en eller ett flertal plastpolymerer som sedan mixas med andra tillsatsämnen som till exempel stabiliseringsmedel, färgämnen, och armeringsmaterial. Formsprutning används främst för att bearbeta och för att skapa produkter av termoplast, men kan också med fördel användas för bearbetning av andra plastmaterial. Det går att formspruta alla de vanligaste plastmaterialen. Termoplaster är ett plastmaterial som mjuknar när det smälter och som lätt kan formas om. För härdplasten gäller däremot att den kemiska strukturen ändras när den smälts. Det presenteras dock kontinuerligt nya spännande och mera utvecklade plaster på marknaden, så det gäller för industrierna som specialiserar sig på formsprutningstekniker att ständigt hålla sig uppdaterade om de bästa materialen som passar bäst för den aktuella produkten.

Med sprutningsmetoden kan man skapa verkligt små plastdetaljer på mindre än ett gram till betydligt större och tyngre produkter. Med specialdesignade formverktyg kan man skapa i princip nästan vad som helst, det mesta från spikmattor till trafikikoner. Det går till och med att använda denna teknik som arbetsmetod för att lägga plastgolv.

 Så går det till

Granulerad plast, även kallad masterbatch eller plastgranulat, det vill säga mald plast, sätts genom en tratt i formsprutningsmaskinens sprutenhet som leder till en särskild uppvärmd sprutcylinder. I cylindern värms plastmassan upp och smälts vid rätt temperatur för det aktuella plastmaterialet, vanligen mellan omkring 175 och 300 grader Celsius. Den smälta plasten matas och drivs sedan fram och doseras ut jämnt till formlåsningsenhetens formverktyg, där den sedan kyls ner och slutligen stöts ut. Det hela är en känslig teknisk och kemisk process där det är viktigt att varje skede går som det skall. Temperaturen och trycket måste vara de rätta så att plasten inte hinner stelna förrän den kommit i låsenhetens formverktyg, vilket kan leda till plasten blir svag, deformerad eller av allmänt låg kvalitativ. Formsprutorna varierar i storlek och kan ha en så kallad låskraft från omkring 25 ton till cirka 1000 ton, men de största formsprutorna kan ha storlekar på upp till 8000 ton. Arbetet flyter på lätt med hjälp av robotar och automatisering. Formsprutning som bearbetningsmetod är ett bra alternativ speciellt när det är viktigt att få en bra ytfinish på produkten. Som arbetsmetod är den dessutom kostnadseffektiv och snabb och bedöms som ett miljövänligt alternativ.

Hur fungerar formsprutning? Här kan du läsa mer »

Spännande vakuumformning för enkla produkter

När man vill ha en kostnadseffektiv tillverkning så kan vakuumformningen bli det bästa valet. Med vakuumformning så är tillverkningen precis och smidig. För kunden så är detta ofta det bästa valet då man ska ta fram stora volymer och företag som erbjuder den här typen av plastproduktion har investerat mycket i bra maskiner och personal som kan hantverket. Det är trots allt så att även den mest avancerade och datoriserade produktion kräver grundläggande kunskap av hantverket och det särskilt när man betänker att man efter formningen kan behöva andra former av bearbetning som fräsning och svetsning.

Så fungerar vakuumformning

För att forma en plastprodukt så måste man först och främst ha den smälta plastmassan. Det här kan vara polymerplast eller en annan form av plast beroende på vad som ska tillverkas. Det som är så unikt med vakuumformning är att man använder sig av ett vakuum för att få plastmassan att fästa vid formen. Det här är en process som kan gå mycket snabbt och som leder till att man fyller ut formen på ett effektivt sätt. Det är nämligen viktigt att undvika en ojämn fördelning eller ställen där det inte finns tillräckligt med plastmassa då detta kan leda till en undermålig produkt. Rent praktiskt så kan man själv testa vakuumformningen av plast hemma med hjälp av en vanlig dammsugare men det här leder förstås inte till den exakthet som man får med moderna maskiner som kostar en hel del mer än en dammsugare!

Kostnadseffektiv tillverkning

Även om maskiner och verktyg som används för vakuumformning är dyra så lönar de sig i längden. I och med att tillverkningen blir så pass effektiv så sparar man ju pengar på detta och verkstäder kan erbjuda fler kunder produktion på en kortare tid. För verkstaden som vill jobba med vakuummetoden så handlar det till en början om en dyr investering som sedan kan löna sig förutsatt att man jobbar på ett professionellt sätt med folk som verkligen kan metoden. Dessutom så måste man beakta vilken typ av formar som man använder sig av. Vakuumformningen brukar vara ett bra val för plasttillverkning som kräver unika mått och former och då är det förstås bra om verkstaden klarar av att tillverka former i enlighet med de krav som finns.

En färdigprodukt

För att nå en färdig produkt så kan det krävas lite efterbearbetning. Här kan det till exempel handla om fräsning som inte bara används för metall utan även för plaster. Med fräsning, laserbehandling och kanske svetsning så får man en färdig produkt. Genom att jobba med cnc-tekniken så kan man programmera maskinerna så att de jobbar på ett exakt och likriktat sätt. På så vis så får man komponent efter komponent som håller de mått som man har angett från start.