Svetsning i plast

De flesta vet vad det betyder att svetsa och att löda. Men vad de flesta av oss då tänker på är att svetsa eller löda metall. Men svetsning är en teknik med många användningsområden. Man kan svetsa metall, men också glas och plast. Att svetsa i plast är ofta en både praktisk och effektiv och dessutom säker metod. Det är en mångfacetterad teknik som är ett moment i tillverkningen eller installationen av en mängd föremål som omger oss dagligdags. I flertalet hem och kontor finns till exempel plastmattor i kök och/eller badrum, plastskålar och plastmattor. En stor del av den sjukvårdsutrustning som återfinns på sjukhus och vårdcentraler skulle inte kunna tillverkas utan att använda svetsteknik.

Svetsa i plast för industrin

Många svenska verkstäder arbetar med att svetsa plast i olika syften. När plastprodukter ska svetsas samman är det viktigt att använda rätt material, tåliga termoplaster som tål att hettas upp eller behandlas med laser eller mekaniska vibrationer, för att sedan sammanfogas till sin slutliga form innan de kyls ned. En fördel med plast framför metall, är att det krävs betydligt mindre energi för att hetta upp detta material. Det här är ett mycket flexibelt material, som är lätt att formge.

Sammantaget gör allt detta att tekniken att svetsa i plast är en både effektiv och ekonomisk produktionsmetod.

Svetsning av plast i hemmet

För många hobbymekaniker och modellbyggare är det naturligt att svetsa eller löda plastprodukter. Den vanligaste användningen av denna teknik är dock för plastmattor i kök, badrum och andra våtutrymmen. Många väljer att använda sig av yrkesmän. Det är i många fall ett klokt val. Hantverkare har både utbildning och erfarenhet och dessutom tillgång till lämpliga verktyg (som de vet att använda). Det här betyder inte att en händig hemägare måste dra sig för att göra-det-själv. Det första att tänka på är att underlaget är det rätta. Antingen det är av trä eller betong måste det vara jämnt och rent. Liksom vid tapetsering är det viktigt med mönsteranpassning.

Saker att tänka på

Golvplast är ett tungt och ganska styvt material jämfört med en tapetvåd. Det är viktigt att planera arbetet noggrant och att arbeta lugnt och med eftertanke innan du börjar skära i materialet. Se till att plasten fäster ordentligt vid golvytan utan bubblor. I ytterhörn kan detta vara extra svårt. Det hjälper att värma golvplasten något så att den blir mjuk och flexibel och fäster ordentligt i golvlimmet. Innan du börjar applicera tråden, är det viktigt att skära och skrapa alla fogar noggrant så att den fäster ordentligt. För längre raka fogar tvärs över golvet är det bäst att använda en trådläggare som värmer tråden. För den långsamt längs fogen med jämnt tryck.

När fogarna jämnas ut är det viktigt att göra det med en verkligt vass kniv eller annat specialverktyg och med lätt hand så att tråden inte sträcks ut och skapar gropar eller dalar där smuts kan samlas.

Legoformsprutning

Legoarbeten är många gången ett måste för att en produktionsprocess ska lyckas leva upp till krav om god kvalitet samt snabba resultat. Det är inte alltid så att en verkstad klarar alla arbetsmoment som ingår för att komma fram till en färdig komponent eller produkt.

När det handlar om tillverkning av plastkomponenter så kan det vara så att man behöver ta hjälp med legoformsprutning av ett företag som är expert just på denna bit. Det finns nämligen lite olika metoder att tillgå då man ska forma plast och det gäller att välja rätt teknik för att det hela ska löna sig och leda till kvalitetsprodukter.

Legoformsprutning som fungerar

Som kund så är man inte alltid så medveten om skillnaderna mellan olika tillverkningsteknik och det är förstås helt naturligt. Man kan ju knappast ha koll på alla de tillverkningsmetoder som finns för plastproduktion men när man vänder sig till en verkstad som erbjuder legoformsprutning så ska man kunna räkna med att denna kunskap ska finnas på plats.

Oavsett om verkstaden fokuserar på speciella metoder som vakuumformning eller vanlig formsprutning så måste de ha kompetensen att avgöra vad som kommer att fungera bäst för den produkt som man vill ta fram. Det finns ju även olika slags plaster att jobba med så man bör se till att vända sig till proffs som ger den form av produktion som kommer att fungera.

En effektiv produktionsprocess

När man talar om plastformning med hjälp av en legoleverantör så är det inte bara den tekniska tillverkningsprocessen som måste vara effektiv för att det hela ska gå snabbt. Genom att använda sig av datorteknik så kan man programmera tillverkningen på ett sätt som leder till mycket fina resultat.

När man har en färdig form för den del eller produkt som ska tas fram så kan man låta tillverkningsmomentet upprepas otaliga gånger. Detta leder till att stora volymer av exakta komponenter kan tas fram på kort tid. Det här spar ju tid för kunden och även om det kanske kostar lite mer att tillverka med avancerad datorprogrammering och nya maskiner så leder detta i längden till viktiga besparingar och till att man inte måste vänta länge på att tillverkningen ska bli klar.

plastgranulat masterbatch

Viktiga förberedelser

Om man vill att tillverkningen med hjälp av legoformsprutning ska gå riktigt bra så är det förstås viktigt att det företag som man vänder sig till från start har goda samarbetspartner. Som kund så ska man inte behöva bekymra sig om vem man ska prata med om vad. Det bör alltid vara så att man får en kontaktperson som sköter all kundkommunikation.

Om man vill veta var ens plastproduktion sker och när så ska det givetvis vara enkelt att få veta detta men då genom den person som man alltid har kontakt med. Kostnaden för arbetet måste också vara tydlig från start så att legoproduktionen inte tillkommer som en överraskning vid senare skede.