Plastverktyg är framtiden då metall ersätts med plast

När man tänker på plast så är det kanske inte direkt så att man ser detta material som ett alternativ till metall. Metallen är ju hård och plasten ofta rätt så mjuk. Men så enkelt är det faktiskt inte och det finns flera områden där man sakta men säkert går över till plastalternativ. Dessutom så är plastverktyg viktiga i flera olika sammanhang där det inte skulle bli lika praktiskt med någon form av metall. Fördelarna är många, och i och med att tekniken för plastbearbetning utvecklas så kan man se hur detta material är en viktig del av framtiden.

Plastverktyg som håller

Med moderna plastmaterial så får man plastverktyg som är mycket hållbara. Det är inte så att plast är synonymt med ett material som lätt går sönder, detta eftersom man numera kan skapa plastblandningar som ger otroligt slitstarka produkter. Beroende på hur verktyget ska användas så kan det mycket väl bli bättre med någon form av fiberplast. Något som dock är otroligt viktigt att tänka på är att det inte är så att man byter metallverktyg mot plastverktyg rakt av.

När man ska designa en viss komponent av plast så måste man börja om från början för att få rätt struktur som drar störst nytta av materialet. Men det faktum att det här faktiskt är möjligt ger många fina möjligheter. Redan idag så är det så att man med formsprutning och formblåsning tillverkar delar av plast som tidigare var gjorda av metall.

Bra för miljön

Samtidigt som det finns anledning till att minska på användandet av vissa typer av plaster så är detta ett material som kan ge stora miljöfördelar. Idag så är det mycket vanligt med flygplansdelar som tillverkas av plast istället för av metaller. Det här får stor betydelse. Då delar som ving-boxar är av plast så blir de mycket lättare. Ett flygplan som väger mindre drar mindre bränsle och är därmed bättre för miljön!

Det här är ju även ett material som går att återvinna. När ett plastverktyg har gjort sitt så går det att smälta ner och använda igen. Det forskas fortfarande en hel del omkring detta och man försöker finna kombinationer som är både kostnadseffektiva och hållbara. Men att se plasten enbart som en miljöbov är knappast korrekt med tanke på hur den faktiskt kan leda till besparingar och en form av återvinning som man inte får med metall.

I framtiden så lär vi alltså se alltfler produkter som är gjorda av plast och industrin görs om på så vis att många komponenter och verktyg som tidigare var av metall nu är av plast. Metallen kommer givetvis inte att försvinna men den får lära sig att gå hand i hand med materialet som i allt mindre utsträckning förknippas med slit och släng.

Plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Genom att välja rätt typ av plastmaterial så får man goda egenskaper och även god ekonomi. Man kan utföra plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer, och båda används idag inom plastindustrin. Men vilken sort ska man använda när och vad är varje typ av plast bra för? Inför ett projekt där man ska tillverka delar av plast så bör man se till att få hjälp med vägledning så att man får det material som kommer att passa produkten bäst, och så att det blir det som kostar minst.

plastbearbetning

TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Låt oss börja med att se på skillnaderna mellan dessa plastmaterial.

TPE – Det här är en plast som också kallas för termoplastiskt gummi och som kan vara mycket elastisk men som även kan ha varierande hårdhetsgrad. Om man jämför med TPU så kan man säga att TPE är aningen sämre vad gäller tålighet mot slitage och hållfastheten. TPE-S och TPE-A är vanliga versioner av TPE som kan användas för att tillverka olika typer av plastobjekt som ska ha viss elasticitet.

TPU – Det här är en termoplastisk elastomer med en bas av polyuretan. Man kan säga att det rör sig om en termoplastisk variant av polyuretangummit som man kan smälta ner och sedan använda igen. TPU plaster brukar ha bas av polyester och polyeter men det finns andra varianter. Med polyester så får man bra mekaniska egenskaper. Skillnaden mellan TPU och TPE är framförallt att TPU klarar mer påfrestning och tryck. Man får helt enkelt längre hållbarhet.

När ska man använda vad?

Beroende på vad man ska tillverka så väljer man TPU eller TPE. Med tanke på att TPU håller bättre så är det inte så konstigt att man ofta väljer denna typ av plast då det rör sig om produkter och delar som ska användas inom industrin. En annan anledning till detta är att TPU ger värmebeständighet vilket man kan ha behov av vid fortsatt produktion.

TPE används oftare i konsumentprodukter och då särskilt när man är ute efter elasticitet. De flesta har den här typen av produkter hemma och det kan röra sig om allt från saker i köket till mindre prylar som man använder sig av som prydnad eller som bruksföremål.

Plast är ju ett slit och släng material och därför så är det en fördel med plastmaterial som går att återvinna. TPU är som sagt känt för att ha de egenskaper som krävs för att man ska kunna smälta ner och börja om men det här är inte helt enkelt. Med mer forskning omkring hur dessa plastmaterial kan användas igen för nya produkter så kan man kanske få ner kostnaderna för återvinningen vilket kan vara positivt för fortsatt produktion av TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer.

En bättre värld med fördröjningsmagasin

Då det öser ner utanför så kan det kännas trevligt att vara inomhus och slippa bli blöt om öron och fötter, men då man möts av en pool på parkeringsplatsen så är det inte lika lätt att låtsas som att det regnar. Idag så vet vi tillräckligt om de problem som uppstår då bebyggelse leder till att dagvatten inte kan tas upp av naturen på ett effektivt sätt. Med fördröjningsmagasin så löser man problemet genom att helt enkelt skapa ett artificiellt system som låter vattnet ta sig ner i marken och sedan vidare på ett långsamt och kontrollerat vis. Fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom är ett måste för platser där det lätt blir översvämning om det regnar intensivt.

Fördröjningsmagasin

För att ta hand om stora mängder vatten så behöver man mer än makadam och ett bra avloppssystem. Vatten kan komma med stor kraft och leda till att områden och bebyggelse totalförstörs. För att hindra katastrofsituationer och skador på egendom så gräver man ner system i marken. Med rätt dimensionering och viktiga komponenter som dagvattenkasseter skapade av vår plastindustri för att passa ihop med övriga magasin och rör så kan man leda bort vattnet på ett säkert sätt och därmed slippa översvämningar.

Fördröjningsmagasinet kan i samverkan med dagvattenmagasin och kassetter se till att vattnet långsamt rinner undan och att det inte kommer att samlas på fel plats. Man kan också lägga in filter för att på så vis leda vattnet tillbaka till naturen utan att få med de föroreningar som kan komma med då det rinner via parkeringsplatser och längsmed smutsiga gator.

Kompletta dagvattensystem
När man tar en titt på moderna dagvattensystem så kan man se att komponenterna som ingår är gjorda av termoplast. När man gör en beräkning av vad det kommer att kosta med en installation av dagvattensystem så är det så att man ser på helheten och på vad översvämningarna kostar samhället. Med metoder som formsprutning och formgjutning så får man kostnadseffektiv tillverkning av de plastverktyg som man använder sig av i systemen och det är viktigt. Masterbatch är plastgranulat som man kan använda sig av för att skapa komponenterna och som dessutom kan innebära att man använder sig av återvunnet plastmaterial.

Låtsas som att det regnar…
När det regnar så kan man alltså inte låtsas som att det regnar, och det gäller att kunna fånga upp vattnet innan det tar sig in i husgrunder och skapar simbassänger på parkeringar. Med fördröjningsmagasin gjorda av polyuretan så får man den hjälp som behövs under mark. Det här är något som man bör ta hand om snarast möjligast för kraftiga regnoväder kommer under höst, vinter och vår och när det väl har börjat regna så kan det vara försent att rädda bebyggelse och fordon som drabbas av vattenmassorna.

Spännande vakuumformning för enkla produkter

När man vill ha en kostnadseffektiv tillverkning så kan vakuumformningen bli det bästa valet. Med vakuumformning så är tillverkningen precis och smidig. För kunden så är detta ofta det bästa valet då man ska ta fram stora volymer och företag som erbjuder den här typen av plastproduktion har investerat mycket i bra maskiner och personal som kan hantverket. Det är trots allt så att även den mest avancerade och datoriserade produktion kräver grundläggande kunskap av hantverket och det särskilt när man betänker att man efter formningen kan behöva andra former av bearbetning som fräsning och svetsning.

Så fungerar vakuumformning

För att forma en plastprodukt så måste man först och främst ha den smälta plastmassan. Det här kan vara polymerplast eller en annan form av plast beroende på vad som ska tillverkas. Det som är så unikt med vakuumformning är att man använder sig av ett vakuum för att få plastmassan att fästa vid formen. Det här är en process som kan gå mycket snabbt och som leder till att man fyller ut formen på ett effektivt sätt. Det är nämligen viktigt att undvika en ojämn fördelning eller ställen där det inte finns tillräckligt med plastmassa då detta kan leda till en undermålig produkt. Rent praktiskt så kan man själv testa vakuumformningen av plast hemma med hjälp av en vanlig dammsugare men det här leder förstås inte till den exakthet som man får med moderna maskiner som kostar en hel del mer än en dammsugare!

Kostnadseffektiv tillverkning

Även om maskiner och verktyg som används för vakuumformning är dyra så lönar de sig i längden. I och med att tillverkningen blir så pass effektiv så sparar man ju pengar på detta och verkstäder kan erbjuda fler kunder produktion på en kortare tid. För verkstaden som vill jobba med vakuummetoden så handlar det till en början om en dyr investering som sedan kan löna sig förutsatt att man jobbar på ett professionellt sätt med folk som verkligen kan metoden. Dessutom så måste man beakta vilken typ av formar som man använder sig av. Vakuumformningen brukar vara ett bra val för plasttillverkning som kräver unika mått och former och då är det förstås bra om verkstaden klarar av att tillverka former i enlighet med de krav som finns.

En färdigprodukt

För att nå en färdig produkt så kan det krävas lite efterbearbetning. Här kan det till exempel handla om fräsning som inte bara används för metall utan även för plaster. Med fräsning, laserbehandling och kanske svetsning så får man en färdig produkt. Genom att jobba med cnc-tekniken så kan man programmera maskinerna så att de jobbar på ett exakt och likriktat sätt. På så vis så får man komponent efter komponent som håller de mått som man har angett från start.

Svetsning i plast

De flesta vet vad det betyder att svetsa och att löda. Men vad de flesta av oss då tänker på är att svetsa eller löda metall. Men svetsning är en teknik med många användningsområden. Man kan svetsa metall, men också glas och plast. Att svetsa i plast är ofta en både praktisk och effektiv och dessutom säker metod. Det är en mångfacetterad teknik som är ett moment i tillverkningen eller installationen av en mängd föremål som omger oss dagligdags. I flertalet hem och kontor finns till exempel plastmattor i kök och/eller badrum, plastskålar och plastmattor. En stor del av den sjukvårdsutrustning som återfinns på sjukhus och vårdcentraler skulle inte kunna tillverkas utan att använda svetsteknik.

Svetsa i plast för industrin

Många svenska verkstäder arbetar med att svetsa plast i olika syften. När plastprodukter ska svetsas samman är det viktigt att använda rätt material, tåliga termoplaster som tål att hettas upp eller behandlas med laser eller mekaniska vibrationer, för att sedan sammanfogas till sin slutliga form innan de kyls ned. En fördel med plast framför metall, är att det krävs betydligt mindre energi för att hetta upp detta material. Det här är ett mycket flexibelt material, som är lätt att formge.

Sammantaget gör allt detta att tekniken att svetsa i plast är en både effektiv och ekonomisk produktionsmetod.

Svetsning av plast i hemmet

För många hobbymekaniker och modellbyggare är det naturligt att svetsa eller löda plastprodukter. Den vanligaste användningen av denna teknik är dock för plastmattor i kök, badrum och andra våtutrymmen. Många väljer att använda sig av yrkesmän. Det är i många fall ett klokt val. Hantverkare har både utbildning och erfarenhet och dessutom tillgång till lämpliga verktyg (som de vet att använda). Det här betyder inte att en händig hemägare måste dra sig för att göra-det-själv. Det första att tänka på är att underlaget är det rätta. Antingen det är av trä eller betong måste det vara jämnt och rent. Liksom vid tapetsering är det viktigt med mönsteranpassning.

Saker att tänka på

Golvplast är ett tungt och ganska styvt material jämfört med en tapetvåd. Det är viktigt att planera arbetet noggrant och att arbeta lugnt och med eftertanke innan du börjar skära i materialet. Se till att plasten fäster ordentligt vid golvytan utan bubblor. I ytterhörn kan detta vara extra svårt. Det hjälper att värma golvplasten något så att den blir mjuk och flexibel och fäster ordentligt i golvlimmet. Innan du börjar applicera tråden, är det viktigt att skära och skrapa alla fogar noggrant så att den fäster ordentligt. För längre raka fogar tvärs över golvet är det bäst att använda en trådläggare som värmer tråden. För den långsamt längs fogen med jämnt tryck.

När fogarna jämnas ut är det viktigt att göra det med en verkligt vass kniv eller annat specialverktyg och med lätt hand så att tråden inte sträcks ut och skapar gropar eller dalar där smuts kan samlas.