Så fungerar extrudering av plast

Det spelar ingen roll om man behöver ta fram hundratals meter av plaströr eller om man vill skapa en riktigt hållbar plastflaska, idag så är några av de vanligaste metoderna för tillverkning av plastkomponenter formblåsning och formsprutning. Inom teknisk formblåsning så talar man om extrudering av plast som en del av tillverkningsprocessen men också som ett allmänt namn på det som man gör då man tar fram hålkroppar av olika slag. Den här processen inkluderar upphettning av termoplast som sedan trycks in i en form så att man får den design som man är ute efter. Några fördelar med formblåsning av plast är till exempel att man får en låg produktionskostnad samtidigt som man får komponenter som håller mycket hög kvalitet och erbjuder den hållbarhet som man kan behöva för allt från flaskor för drycker till plaströr som ska ligga under mark.

Extrudering av plast, en smidig process

Innan man kan börja jobbet med tillverkning av plastbehållare och plastprodukter i formblåsning maskiner så måste man se till att man har rätt typ av polymer och även rätt typ av maskineri för uppdraget. I Sverige så är man särskilt bra på den här typen av plastproduktion i regioner som Gnosjöregionen där orter som Anderstorp kan erbjuda skickliga företag som kan den här tekniken utan och innan. Precis hur man kommer att jobba beror förstås på vad som ska tillverkas. För en pet-flaska så är det mycket vanligt att man använder sig av sträckblåsning.
När man ser på formblåsningsmaskiner så kan man säga att samma grundprocess används för tillverkningen. Moderna maskiner använder sig av datorteknik och det gör att de kan ses som avancerade, men grundarbetet med att extrudera den smälta plasten för att föra in den i en färdig form är egentligen inte så komplicerat. Man behöver en del som driver plasten och en del som består av en form eller kammare som man sedan kan öppna för att få ut den färdiga hålkomponenten. I en maskin så kan man ha mer än en sluten behållare för att på så vis tillverka flera delar samtidigt.

Vikten av ett bra material

Vid extrudering av plast så är det förstås mycket viktigt att man har ett termoplast material som kommer att fungera väl. Det är mycket vanligt att man förlitar sig på plastmaterial som kommer i mindre kulor så att det blir enkelt att ladda och smälta, men det kan också vara så att man har en färdig flaskform som man delvis värmer upp för att sedan blåsa in i en form. Man kan använda sig av olika typer av plastmaterial men det är mycket vanligt med polystyrene, PVC, polyetylene, polypropylene och ABS.

Formen

Själva formen som man använder sig av för att skapa en viss form måste förstås tillverkas specifikt för det projekt som man jobbar med. En bra formblåsningsmaskin kan användas för olika typer av projekt på så vis att man byter ut formen som används. I vissa fall så kan man använda sig av standardformer som är till för specifika pet-flaskor eller burkar, men ibland så får man börja med att skapa själva formen och det kan förstås bli dyrt och då gäller det att produktionen kan försvara den här kostnaden genom att man till exempel tar fram mycket stora volymer av komponenten.

formblåsning9

Grundprocessen

När man är redo att börja tillverka plastkomponenterna i formblåsningsmaskinen så börjar man med att tillsätta plasten som ska smältas ner. Här kan man lägga till viktiga komponenter som färg och UV-skydd. När detta är klart så kommer man att sätta igång en process som går ut på att hetta upp plasten och föra den vidare nedåt i maskinen mot formen. Det här går fort och det kan röra sig om mycket höga temperaturer så det är bra att man inte behöver göra detta manuellt.
När plasten är smält så pressas den vidare mot formen med mycket högt tryck. I formen så kommer plasten att få stelna varpå den antar formen som man är ute efter. Det är också vanligt att man använder sig av ett vattenbad för att ytterligare kyla ner den färdiga plastprodukten. Det där med rätt temperatur på plasten då den smälts och formas är mycket viktigt. Med optimal temperatur så kommer plasten att flyta på som den ska och man undviker problem med felaktig form och annat som kan leda till en bristfällig slutprodukt.