Svetsning i plast

De flesta vet vad det betyder att svetsa och att löda. Men vad de flesta av oss då tänker på är att svetsa eller löda metall. Men svetsning är en teknik med många användningsområden. Man kan svetsa metall, men också glas och plast. Att svetsa i plast är ofta en både praktisk och effektiv och dessutom säker metod. Det är en mångfacetterad teknik som är ett moment i tillverkningen eller installationen av en mängd föremål som omger oss dagligdags. I flertalet hem och kontor finns till exempel plastmattor i kök och/eller badrum, plastskålar och plastmattor. En stor del av den sjukvårdsutrustning som återfinns på sjukhus och vårdcentraler skulle inte kunna tillverkas utan att använda svetsteknik.

Svetsa i plast för industrin

Många svenska verkstäder arbetar med att svetsa plast i olika syften. När plastprodukter ska svetsas samman är det viktigt att använda rätt material, tåliga termoplaster som tål att hettas upp eller behandlas med laser eller mekaniska vibrationer, för att sedan sammanfogas till sin slutliga form innan de kyls ned. En fördel med plast framför metall, är att det krävs betydligt mindre energi för att hetta upp detta material. Det här är ett mycket flexibelt material, som är lätt att formge.

Sammantaget gör allt detta att tekniken att svetsa i plast är en både effektiv och ekonomisk produktionsmetod.

Svetsning av plast i hemmet

För många hobbymekaniker och modellbyggare är det naturligt att svetsa eller löda plastprodukter. Den vanligaste användningen av denna teknik är dock för plastmattor i kök, badrum och andra våtutrymmen. Många väljer att använda sig av yrkesmän. Det är i många fall ett klokt val. Hantverkare har både utbildning och erfarenhet och dessutom tillgång till lämpliga verktyg (som de vet att använda). Det här betyder inte att en händig hemägare måste dra sig för att göra-det-själv. Det första att tänka på är att underlaget är det rätta. Antingen det är av trä eller betong måste det vara jämnt och rent. Liksom vid tapetsering är det viktigt med mönsteranpassning.

Saker att tänka på

Golvplast är ett tungt och ganska styvt material jämfört med en tapetvåd. Det är viktigt att planera arbetet noggrant och att arbeta lugnt och med eftertanke innan du börjar skära i materialet. Se till att plasten fäster ordentligt vid golvytan utan bubblor. I ytterhörn kan detta vara extra svårt. Det hjälper att värma golvplasten något så att den blir mjuk och flexibel och fäster ordentligt i golvlimmet. Innan du börjar applicera tråden, är det viktigt att skära och skrapa alla fogar noggrant så att den fäster ordentligt. För längre raka fogar tvärs över golvet är det bäst att använda en trådläggare som värmer tråden. För den långsamt längs fogen med jämnt tryck.

När fogarna jämnas ut är det viktigt att göra det med en verkligt vass kniv eller annat specialverktyg och med lätt hand så att tråden inte sträcks ut och skapar gropar eller dalar där smuts kan samlas.