Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden

Det finns många olika metoder för plastbearbetning men den vanligaste är utan tvekan formsprutning. Med formsprutning så kan man få en perfekt passform, gång på gång. Formsprutningen har flera viktiga fördelar. En är att tillverkningsmetoden fungerar för i stort sett alla plaster. Det går också att anpassa tillverkningen för att få rätt design på den färdiga plastkomponenten.

Formsprutning i ett nötskal

Idag så jobbar verkstäder med mycket moderna formsprutningsmaskiner. Det här är maskiner som kan jobba automatiskt och det gör att tillverkningsprocessen blir mycket snabb. Man tillverkar inte i ett nötskal men väl i ett skal som kan delas i två! Det rör sig om en form som också kan omnämnas som formverktyg.

Innan plasten sprutas in i formverktyget så kommer den att hettas upp. Granulatblandningar blir till en flytande massa som sedan matas in i formen. Där kommer den att stelna och med tryck så ser man till att rätt form uppstår.

Nu är det förstås så att formsprutning måste ske med rätt temperatur och rätt tryck. Det här kräver exakthet. Om något skulle vara aningen för lite eller för mycket så leder det till plastdelar som inte håller måttet. Med de moderna formsprutningsmaskinerna så är det lättare att få precis rätt inställningar och det leder till plastkomponenter som håller otroligt hög kvalitet.

Vad är operatörens uppgift?

En operatör som jobbar med formsprutning kommer inte att vara den som formar plastprodukterna. Hans uppgift ser annorlunda ut. Arbetet som operatör handlar mer om att överse de automatiska processerna och säkra sig om att maskinerna jobbar som de ska.

Beroende på operatörens kunskap och arbetsuppgifter så kan det vara så att operatören även sköter viss programmering. Med hjälp av datorprogram så talar man om för formsprutningsmaskinen vad den ska göra. På så vis kan samma maskin klara av många olika projekt och det på kort tid.

Kosteffektiva arbetsprocesser

Tiden är dyrbar och tid sparas med formsprutning vilket är en stor anledning till att tillverkningstekniken fortsätter att vara den främsta inom plastproduktion. Att undvika fel är också något som sparar på pengar. Det går ju att planera projekt på ett precist sätt, och med den här metoden så blir det inget svinn.

Den plast som behövs till produkterna som ska tillverkas används. Inte mer, inte mindre. Det krävs ingen efterbearbetning då det är färdiga delar och produkter som kommer ur formsprutningsmaskinen. Man kan ju till och med lägga in delar som dekoration som till exempel den text och bild som syns på locket på ett glasspaket.

Tekniken för formsprutningen förfinas hela tiden. Med nya möjligheter för återanvändning av plast så förblir den en mycket viktig metod inom plastindustrin. Även om det dyker upp nya smarta tillverkningsmetoder som 3d-printning så förblir formsprutningen otroligt viktig för fortsatta projekt som håller en låg kostnad men ger hög kvalitet.

Så får man en perfekt grapefruktsked med formsprutning

Vill man må bra så är det viktigt att man äter bra mat. Något som de allra flesta kan hålla med om är att grapefrukt är nyttigt och bra att få i sig med jämna mellanrum. Om man tycker om den här frukten så behöver man en bra grapefruktsked för det kan bli rätt så kladdigt att försöka äta frukten med en helt vanlig sked. Med formsprutning så kan man ta fram perfekta grapefruktskedar som gör det roligt att börja dagen med grapefrukt till frukost.

En bra grapefruktsked

Oavsett om man är ute efter en kiwisked, avokadosked eller sked för grapefrukt så är det viktigt att man får ett verktyg som minskar på kladdet från fruktjuice som sprutar och som gör att man får upp så mycket som möjligt av frukten. Man kan bli imponerad av att se på reklamfilmer som visar hur en frukt lätt skopas upp med en plastsked som har tänder för att även fungera som en kniv.

Det man ska tänka på är att det kan vara så att de skedar som man ser på film inte alls fungerar så bra som man tror och det särskilt om de är utan tänder. Många gånger så har man helt enkelt skurit i grapefrukten innan man filmar så att det inte ska stänka då man gräver med skeden i den.

En bra grapefruktsked kommer att ge det önskade resultatet utan att man måste förbereda med kniv. Plast är ett bra material som är lätt att hålla rent och som dessutom är säkert för barn som också vill prova att äta grapefrukt till frukost.

grapefruktsked-2pack

Lätt att skära i frukten

Det är förstås viktigt att det blir lätt att skära i frukten, och här är det mer än skedens kanter som kommer att påverka hur lätt man tar sig igenom frukten. Man måste använda skeden på rätt sätt för att komma ner i fruktköttet och få upp en rejäl skopa. Är man högerhänt så ska man snurra medsols medan den vänsterhänte bör vrida åt andra hållet. Det här är sådant som kan leda till smidigare skopning av frukten och mindre skvätt av fruktjuice.

Om man har en sked som har formats på rätt sätt så ska man inte behöva så mycket kraft för att kunna skära ordentligt. Dessutom så är det inte så att grapefruktskeden måste vara väldigt vass för att det ska fungera. Med rätt form och en bra tillverkningsteknik som formsprutningen som ser till att skeden är stark hela vägen igenom så blir det inte så svårt att gräva upp grapefruktköttet.

Ett bra grepp

Man vill förstås också få ett bra grepp så att man kan gräva i frukten på rätt sätt. Om skeden är för liten så kan det bli svårt att komma åt och vrida till och den får heller inte vara för smal så att man riskerar att ha sönder den om man tar i för mycket. En perfekt form ger ett bra grepp och det är också därför som formsprutningen är en så bra tillverkningsmetod för fruktskedar. Med plaster som är lämpliga för livsmedel och som ger en hårdhet i kombination med flexibilitet ger plastbestick som är enkla att använda sig av.

Estetik är också viktigt

Vi vill ha snygga saker i köket och då man kanske vill skicka fruktskedar som presentreklam så är det viktigt att de är vackra att se på. Här kan man tänka på mer än formen och med modern platstillverkning så har man stor frihet vad gäller färger och dekorationer. Man kan formspruta med en logga som en del av designen så att man inte behöver trycka detta på skeden senare. Det här ger en vacker grapefruktsked som också är kostnadseffektiv att tillverka och därmed kan passa fint som en företagspresent. De som får den här typen av skedar blir ju dubbelt så glada. Dels så är skeden ett fint redskap och dels så uppmuntrar den till bättre hälsa då den förhoppningsvis kommer att leda till att man äter mer nyttig grapefrukt.

Så fungerar extrudering av plast

Det spelar ingen roll om man behöver ta fram hundratals meter av plaströr eller om man vill skapa en riktigt hållbar plastflaska, idag så är några av de vanligaste metoderna för tillverkning av plastkomponenter formblåsning och formsprutning. Inom teknisk formblåsning så talar man om extrudering av plast som en del av tillverkningsprocessen men också som ett allmänt namn på det som man gör då man tar fram hålkroppar av olika slag. Den här processen inkluderar upphettning av termoplast som sedan trycks in i en form så att man får den design som man är ute efter. Några fördelar med formblåsning av plast är till exempel att man får en låg produktionskostnad samtidigt som man får komponenter som håller mycket hög kvalitet och erbjuder den hållbarhet som man kan behöva för allt från flaskor för drycker till plaströr som ska ligga under mark.

Extrudering av plast, en smidig process

Innan man kan börja jobbet med tillverkning av plastbehållare och plastprodukter i formblåsning maskiner så måste man se till att man har rätt typ av polymer och även rätt typ av maskineri för uppdraget. I Sverige så är man särskilt bra på den här typen av plastproduktion i regioner som Gnosjöregionen där orter som Anderstorp kan erbjuda skickliga företag som kan den här tekniken utan och innan. Precis hur man kommer att jobba beror förstås på vad som ska tillverkas. För en pet-flaska så är det mycket vanligt att man använder sig av sträckblåsning.
När man ser på formblåsningsmaskiner så kan man säga att samma grundprocess används för tillverkningen. Moderna maskiner använder sig av datorteknik och det gör att de kan ses som avancerade, men grundarbetet med att extrudera den smälta plasten för att föra in den i en färdig form är egentligen inte så komplicerat. Man behöver en del som driver plasten och en del som består av en form eller kammare som man sedan kan öppna för att få ut den färdiga hålkomponenten. I en maskin så kan man ha mer än en sluten behållare för att på så vis tillverka flera delar samtidigt.

Vikten av ett bra material

Vid extrudering av plast så är det förstås mycket viktigt att man har ett termoplast material som kommer att fungera väl. Det är mycket vanligt att man förlitar sig på plastmaterial som kommer i mindre kulor så att det blir enkelt att ladda och smälta, men det kan också vara så att man har en färdig flaskform som man delvis värmer upp för att sedan blåsa in i en form. Man kan använda sig av olika typer av plastmaterial men det är mycket vanligt med polystyrene, PVC, polyetylene, polypropylene och ABS.

Formen

Själva formen som man använder sig av för att skapa en viss form måste förstås tillverkas specifikt för det projekt som man jobbar med. En bra formblåsningsmaskin kan användas för olika typer av projekt på så vis att man byter ut formen som används. I vissa fall så kan man använda sig av standardformer som är till för specifika pet-flaskor eller burkar, men ibland så får man börja med att skapa själva formen och det kan förstås bli dyrt och då gäller det att produktionen kan försvara den här kostnaden genom att man till exempel tar fram mycket stora volymer av komponenten.

formblåsning9

Grundprocessen

När man är redo att börja tillverka plastkomponenterna i formblåsningsmaskinen så börjar man med att tillsätta plasten som ska smältas ner. Här kan man lägga till viktiga komponenter som färg och UV-skydd. När detta är klart så kommer man att sätta igång en process som går ut på att hetta upp plasten och föra den vidare nedåt i maskinen mot formen. Det här går fort och det kan röra sig om mycket höga temperaturer så det är bra att man inte behöver göra detta manuellt.
När plasten är smält så pressas den vidare mot formen med mycket högt tryck. I formen så kommer plasten att få stelna varpå den antar formen som man är ute efter. Det är också vanligt att man använder sig av ett vattenbad för att ytterligare kyla ner den färdiga plastprodukten. Det där med rätt temperatur på plasten då den smälts och formas är mycket viktigt. Med optimal temperatur så kommer plasten att flyta på som den ska och man undviker problem med felaktig form och annat som kan leda till en bristfällig slutprodukt.

Dagvattenmagasin mot översvämningar

När Sverige drabbas av kraftiga regnoväder så är det inte alla orter som klarar av vattenmassorna. Det här beror på att man inte har planerat bebyggda områden på rätt sätt och på att vanliga avlopp inte räcker till för att leda bort vattnet. Nu sker det förstås en hel del inom detta område, och idag så kan man använda sig av fördröjningsmagasin dagvatten leds in i för att undvika det enorma tryck som uppstår då en massa vatten inte har någonstans att ta vägen. Där man tidigare har använt sig av stenkista så kan man dessutom dra nytta av nya material som plast. Metoder som formsprutning och formgjutning av plastgranulat gör det möjligt att tillverka smarta dagvattenkassetter som blir en viktig del av den dränering som man vill få till på en tomt eller på en allmän plats. Med dagvattenmagasin så slipper man de kostnader som kommer med översvämningar och säkerheten på allmänna platser ökar.

mot vattenflöden använder man dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin på allmänna ytor

När man gör en beräkning för kostnad för en allmän plats som behöver bättre dränering så måste man förstås beakta vad det kostar med översvämningar. När dagvatten inte kan dräneras på rätt sätt så kan det leda till stora skador på bebyggelse. Dessutom så kan ett för starkt tryck på det vanliga avloppssystemet leda till att avloppsvatten tar sig upp och kommer ut där det kan vara farligt. Översvämningar leder ju även till skador på egendom som bilar som kan stå parkerade på en parkeringsplats som svämmas över för att den inte har dagvattenmagasin som kan hantera den här typen av problem.

i villatomten kan man ha dagvattenkasett

Dagvattenkassetter på tomten

I hemmiljö så behöver man inte stora dagvattenmagasin för att ta hand om dräneringen. Däremot så kan man kanske dra nytta av kommunala lösningar för dagvatten och leda det vatten som man dränerar till att magasin som finns i närheten. Det blir alltmer populärt med dagvattenkassetter som är gjorda av termoplast istället för de traditionella stenkistorna. Sveriges plastindustri har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta fram riktigt bra plastverktyg som ger den styrka som krävs. Med hjälp av masterbatch så ser man till att plastprodukterna blir riktigt slittåliga och lättheten som man får av material som polyuretan gör förstås också en skillnad vad gäller hantering av dagvattenkassetterna på tomten. Istället för att få en översvämning eller att vatten samlas nära husets grund så kan man på ett effektivt sätt leda bort det till ställen där marken klarar av att suga upp fukten. Det här är bra både för husägaren och för kommunen som slipper få ett ökat tryck på det kommunala avloppssystemet till följd av regnoväder.

Vill du bli verktygsmakare?

Svensk industri är en spännande plats för så många olika typer av människor. När det ska tillverkas allt från möbler till verktyg så gäller det att ha:

  • säljare
  • programmerare
  • hantverkare
  • legoarbetare
  • projektledare

Det ingår förstås många fler uppgifter i ett industriprojekt men man kan se att den som till exempel tillverkar verktyg ofta får fungera inom flera av dessa roller vilket kan vara en mycket spännande utmaning och leda till ett roligt jobb. Detta är något man tar hänsyn till under verktygsmakare utbildning där man får lära sig mer än själva hantverket för att sedan kunna fungera som operatör och mer på en verkstad.

Plastverktyg för formsprutning

Om man ska göra stora serier av formsprutade plastprodukter är det lämpligt att tillverka ett verktyg. Detta verktyg är slitstarkt och kan ofta användas för massproduktion av tiotusentals likadana produkter. Vid små serier kan det vara lönsamt att 3d-printa plastprodukten. Det kan även vara en god ide att ta fram prototyper med 3d-printning innan man tillverkar det slutliga verktyget, vilket oftast är mycket kostsamt. Läs mer om formsprutning och 3d-printning här.

formsprutning

Vem passar som verktygsmakare?

Om du vill bli verktygsmakare och ta en verktygsoperatör utbildning så måste du förstås fundera på om du verkligen kommer att trivas med detta jobb. Man brukar säga att en operatör ska vara lugn och samlad, ha ett logiskt tänkande och tycka om att jobba i lag med andra. Dessutom så får man inte bli stressad av situationer då man kanske står med en maskin som inte fungerar och tidspress för sitt projekt.

Måste man gilla matte?

Ja, man måste gilla matte för att kunna jobba med datorer och läsa av ritningar. Även om man inte i första hand fungerar som programmerare så ska man som verktygsmakare kunna ställa in sin maskin så att den fungerar på rätt sätt och då ingår det en del matematiska formler. Det är inte så komplicerat men man får inte tycka att matte är omöjligt eller svårt för då kan utbildningen bli trög och arbetet jobbigt. Är man bara logiskt lagd så bör det gå bra att lära sig den matte som krävs för jobbet.

Formsprutning

Numera så är vi vana vid plasten som en integrerad del av tillvaron. Allt från påsar till leksaker produceras av plast och med hjälp av formsprutning så kan man skapa avancerade former med hög kvalitet. Metoden är intelligent men kräver förstås rätt redskap, maskiner och kompetens för att bästa möjliga resultat ska uppnås. Svenska verkstäder som erbjuder bearbetning av plast kan många gånger ta hand om hela arbetsprocessen och även montera eller packa då detta behövs. Det här leder till viktiga besparingar för företag som behöver skräddarsydda plastprodukter i små eller stora volymer.

Plastgranulat masterbatch

Formsprutning av hög kvalitet

Man kanske inte tänker på plast och kvalitet som synonymer men då man ska ta fram en plastkomponent så är kvaliteten en högst viktig faktor. Plastcontainers som ska användas inom livsmedelsindustrin får inte vara spröda vilket skulle kunna leda till att matvaror blir dåliga i förtid. För att formsprutning ska leda till solida föremål så gäller det att jobba på rätt sätt. Formsprutningen fungerar som så att man smälter ner plast och fyller en form med massan. När massan har stelnat så får man den färdiga delen. Här gäller det dock att massan inte stelnar för snabbt och att formen inte har utrymmen som inte fylls upp. Det kan vara en fördel att jobba med en verkstad som tillverkar egna formar men det beror förstås en hel del på vad som ska tillverkas.

Det fina med plastprodukter är att man idag jobbar med plaster som kan återanvändas. Det här betyder inte att man får en lägre kvalitet. Moderna plastmaterial gör det möjligt att forma om samma plastmassa flera gånger om och det är förstås en stor fördel för företag som vill jobba på ett miljömedvetet sätt.

Allt på en verkstad

När man ska ta fram en plastkomponent så kan man vända sig till en verkstad som klarar av att formspruta men formsprutningen är ju bara en del av en tillverkningsprocess. Det viktigaste är kanske själva planeringen. Det är då man ser över det som ska tillverkas och hur som man kan avgöra om det kommer att behövas efterbearbetning som till exempel svetsning i plast och annat som gör att man får den del eller produkt som man har behov av. Det där med färg är inte så komplicerat eftersom man kan tillsätta färgen i den massa som ska stelna. Olika verkstäder jobbar på olika sätt och man kan få rekommendation för vilken typ av formning som kommer att fungera bäst. Ibland så kan vakuumformning vara det smidigaste alternativet och man bör alltid ta en titt på vad som erbjuds och till vilken kostnad.

Legoarbeten

Om man jobbar med en verkstad som kan ta hand om det mesta men inte den typ av formsprutning som blir bäst så kan man ta nytta av legoformsprutning som helt enkelt innebär att själva formningen av plasten sker hos ett annat företag. Numera så är det ganska vanligt att verkstäder och industriföretag sammarbetar för att på så vis ge den allra bästa tjänsten till kunder som kräver högsta kvalitet. Genom att lägga ut en del av tillverkningen i form av legoarbeten så får man en komponent som lever upp till alla krav. I regioner som Gnosjöregionen så ligger verkstäderna nära varandra och man jobbar på ett flexibelt och smidigt sätt som gör att kunden inte behöver dras med förseningar bara för att fler verkstäder är involverade i ett och samma projekt.

Utveckling och modernisering

Precis som inom andra industrier så utvecklas plasttillverkningen. Det är mycket som behöver förfinas och dagens krav om miljömedvetenhet har gjort att man ser extra mycket på hur plast kan återvinnas och vilken typ av plastproduktion som är bäst för miljön. När man kontaktar en modern verkstad för hjälp med formsprutning så kan man lita på att man får de bästa materialen, effektiva verktyg och maskiner samt operatörer som förstår hela processen. Som kund så bör man även uppleva att man förstår tillverkningen och de olika delarna. Trots att man använder avancerad datorteknik så är det viktigt med en kommunikation som leder till att alla inblandade är helt överens om vad som ska göras, till vilket pris, och med vilken tidsplanering. Här kan man se att svenska företag ligger i täten med produktionsprocesser som känns trygga och effektiva och som leder till riktigt goda resultat.

Hur fungerar formsprutning

I Sverige så tillverkas det en hel del produkter i plast. Man kan säga att formsprutning är den viktigaste och mest effektiva arbetsmetoden när det gäller att framställa plastdetaljer och plastprodukter. Med hjälp av formsprutningen så kan industrierna ta fram stora volymer av komplicerade produkter.

Formsprutning för bearbetning av plast

Automatiseringen av plastbearbetning utvecklades i slutet av förra århundradet och användningen av effektiva formsprutningsmaskiner har sedan dess ökat kraftigt. Idag är formsprutning det naturliga valet när det kommer till bearbetning av plaster. Den här metoden är också ett ekonomiskt hållbart alternativ som används inom flertalet industrier som fordonsindustri, elektronik, möbelindustri med flera.

 Olika typer av plaster

 Plaster kan delas in i grupperna termoplaster och härdplaster. De är uppbyggda av en eller ett flertal plastpolymerer som sedan mixas med andra tillsatsämnen som till exempel stabiliseringsmedel, färgämnen, och armeringsmaterial. Formsprutning används främst för att bearbeta och för att skapa produkter av termoplast, men kan också med fördel användas för bearbetning av andra plastmaterial. Det går att formspruta alla de vanligaste plastmaterialen. Termoplaster är ett plastmaterial som mjuknar när det smälter och som lätt kan formas om. För härdplasten gäller däremot att den kemiska strukturen ändras när den smälts. Det presenteras dock kontinuerligt nya spännande och mera utvecklade plaster på marknaden, så det gäller för industrierna som specialiserar sig på formsprutningstekniker att ständigt hålla sig uppdaterade om de bästa materialen som passar bäst för den aktuella produkten.

Med sprutningsmetoden kan man skapa verkligt små plastdetaljer på mindre än ett gram till betydligt större och tyngre produkter. Med specialdesignade formverktyg kan man skapa i princip nästan vad som helst, det mesta från spikmattor till trafikikoner. Det går till och med att använda denna teknik som arbetsmetod för att lägga plastgolv.

 Så går det till

Granulerad plast, även kallad masterbatch eller plastgranulat, det vill säga mald plast, sätts genom en tratt i formsprutningsmaskinens sprutenhet som leder till en särskild uppvärmd sprutcylinder. I cylindern värms plastmassan upp och smälts vid rätt temperatur för det aktuella plastmaterialet, vanligen mellan omkring 175 och 300 grader Celsius. Den smälta plasten matas och drivs sedan fram och doseras ut jämnt till formlåsningsenhetens formverktyg, där den sedan kyls ner och slutligen stöts ut. Det hela är en känslig teknisk och kemisk process där det är viktigt att varje skede går som det skall. Temperaturen och trycket måste vara de rätta så att plasten inte hinner stelna förrän den kommit i låsenhetens formverktyg, vilket kan leda till plasten blir svag, deformerad eller av allmänt låg kvalitativ. Formsprutorna varierar i storlek och kan ha en så kallad låskraft från omkring 25 ton till cirka 1000 ton, men de största formsprutorna kan ha storlekar på upp till 8000 ton. Arbetet flyter på lätt med hjälp av robotar och automatisering. Formsprutning som bearbetningsmetod är ett bra alternativ speciellt när det är viktigt att få en bra ytfinish på produkten. Som arbetsmetod är den dessutom kostnadseffektiv och snabb och bedöms som ett miljövänligt alternativ.

Hur fungerar formsprutning? Här kan du läsa mer »