Plastverktyg är framtiden då metall ersätts med plast

När man tänker på plast så är det kanske inte direkt så att man ser detta material som ett alternativ till metall. Metallen är ju hård och plasten ofta rätt så mjuk. Men så enkelt är det faktiskt inte och det finns flera områden där man sakta men säkert går över till plastalternativ. Dessutom så är plastverktyg viktiga i flera olika sammanhang där det inte skulle bli lika praktiskt med någon form av metall. Fördelarna är många, och i och med att tekniken för plastbearbetning utvecklas så kan man se hur detta material är en viktig del av framtiden.

Plastverktyg som håller

Med moderna plastmaterial så får man plastverktyg som är mycket hållbara. Det är inte så att plast är synonymt med ett material som lätt går sönder, detta eftersom man numera kan skapa plastblandningar som ger otroligt slitstarka produkter. Beroende på hur verktyget ska användas så kan det mycket väl bli bättre med någon form av fiberplast. Något som dock är otroligt viktigt att tänka på är att det inte är så att man byter metallverktyg mot plastverktyg rakt av.

När man ska designa en viss komponent av plast så måste man börja om från början för att få rätt struktur som drar störst nytta av materialet. Men det faktum att det här faktiskt är möjligt ger många fina möjligheter. Redan idag så är det så att man med formsprutning och formblåsning tillverkar delar av plast som tidigare var gjorda av metall.

Bra för miljön

Samtidigt som det finns anledning till att minska på användandet av vissa typer av plaster så är detta ett material som kan ge stora miljöfördelar. Idag så är det mycket vanligt med flygplansdelar som tillverkas av plast istället för av metaller. Det här får stor betydelse. Då delar som ving-boxar är av plast så blir de mycket lättare. Ett flygplan som väger mindre drar mindre bränsle och är därmed bättre för miljön!

Det här är ju även ett material som går att återvinna. När ett plastverktyg har gjort sitt så går det att smälta ner och använda igen. Det forskas fortfarande en hel del omkring detta och man försöker finna kombinationer som är både kostnadseffektiva och hållbara. Men att se plasten enbart som en miljöbov är knappast korrekt med tanke på hur den faktiskt kan leda till besparingar och en form av återvinning som man inte får med metall.

I framtiden så lär vi alltså se alltfler produkter som är gjorda av plast och industrin görs om på så vis att många komponenter och verktyg som tidigare var av metall nu är av plast. Metallen kommer givetvis inte att försvinna men den får lära sig att gå hand i hand med materialet som i allt mindre utsträckning förknippas med slit och släng.

Dagvattenmagasin mot översvämningar

När Sverige drabbas av kraftiga regnoväder så är det inte alla orter som klarar av vattenmassorna. Det här beror på att man inte har planerat bebyggda områden på rätt sätt och på att vanliga avlopp inte räcker till för att leda bort vattnet. Nu sker det förstås en hel del inom detta område, och idag så kan man använda sig av fördröjningsmagasin dagvatten leds in i för att undvika det enorma tryck som uppstår då en massa vatten inte har någonstans att ta vägen. Där man tidigare har använt sig av stenkista så kan man dessutom dra nytta av nya material som plast. Metoder som formsprutning och formgjutning av plastgranulat gör det möjligt att tillverka smarta dagvattenkassetter som blir en viktig del av den dränering som man vill få till på en tomt eller på en allmän plats. Med dagvattenmagasin så slipper man de kostnader som kommer med översvämningar och säkerheten på allmänna platser ökar.

mot vattenflöden använder man dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin på allmänna ytor

När man gör en beräkning för kostnad för en allmän plats som behöver bättre dränering så måste man förstås beakta vad det kostar med översvämningar. När dagvatten inte kan dräneras på rätt sätt så kan det leda till stora skador på bebyggelse. Dessutom så kan ett för starkt tryck på det vanliga avloppssystemet leda till att avloppsvatten tar sig upp och kommer ut där det kan vara farligt. Översvämningar leder ju även till skador på egendom som bilar som kan stå parkerade på en parkeringsplats som svämmas över för att den inte har dagvattenmagasin som kan hantera den här typen av problem.

i villatomten kan man ha dagvattenkasett

Dagvattenkassetter på tomten

I hemmiljö så behöver man inte stora dagvattenmagasin för att ta hand om dräneringen. Däremot så kan man kanske dra nytta av kommunala lösningar för dagvatten och leda det vatten som man dränerar till att magasin som finns i närheten. Det blir alltmer populärt med dagvattenkassetter som är gjorda av termoplast istället för de traditionella stenkistorna. Sveriges plastindustri har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta fram riktigt bra plastverktyg som ger den styrka som krävs. Med hjälp av masterbatch så ser man till att plastprodukterna blir riktigt slittåliga och lättheten som man får av material som polyuretan gör förstås också en skillnad vad gäller hantering av dagvattenkassetterna på tomten. Istället för att få en översvämning eller att vatten samlas nära husets grund så kan man på ett effektivt sätt leda bort det till ställen där marken klarar av att suga upp fukten. Det här är bra både för husägaren och för kommunen som slipper få ett ökat tryck på det kommunala avloppssystemet till följd av regnoväder.