Ökad effektivitet med robotsimulering

I takt med att industriautomation utvecklats så får man också större behov av robotsimulering för att på ett enkelt sätt kunna få ut mer av den automationsutrustning som man har investerat i. Anledningen till att man använder sig av simulering är först och främst för att den bidrar till effektiviteten och även ser till att man inte behöver utföra kostsamma tester med verklig utrustning. Men det finns annat som gör att företag som arbetar med robotteknik väljer att investera i mjukvara som gör det möjligt att testa och forma egen programmering för industrirobotar.

Smarta lösningar med robotsimulering

När man har problem med de industrirobotar som man jobbar med eller upplever att de skulle kunna fungera på ett effektivare sätt så kan man ta hjälp av simulering. Robotsimuleringen är idealisk då man behöver lösa designproblem och annat som har med robotcellen att göra. Numera så är simuleringsteknologin otroligt avancerad så att man på ett praktiskt sätt kan sätta sig in i robotens arbete och införa de ändringar som krävs för att nå bättre resultat. För industriföretag i Olofström och på andra håll i Sverige så är det här guld värt eftersom det betyder att man på ett handfast vis kan komma fram till bättre lösningar för den egna verksamheten.

Högre kvalitet

När man väljer att använda sig av simulering av robot så kan man även höja kvaliteten och det är något som märks då man får fram de färdiga delarna eller produkterna. I och med att man med simuleringen kan synkronisera grupptillverkning genom öppen kommunikation så kan man verkligen påverka och förändra och komma fram till bättre system. Med robotsimulatorn så kan man även se över existerande produktionsprocesser och utvärdera deras automation. Med 3D teknologi så får man en god uppfattning om hur det som simuleras kommer att te sig i verkligheten. Det här betyder att man kan räkna med de fina resultat som man ser i simuleringen även i verkligheten.

Undvika olyckor och skador

Med simuleringen så kan man upptäcka var det finns risk för olyckor och skador och därmed komma fram till hur man på bästa sätt undviker dessa. När man testar så behöver man heller inte oroa sig för de säkerhetsfrågor som kan uppstå då man testar på riktigt så man får en säkrare arbetsprocess från start till slut. Dagens simulatormjukvara är så pass avancerad att man kan programmera med exakta dimensioner och inkludera olika typer av rörelsemoment så att man efter programmeringen kan dra igång produktionen och få det resultat som man räknat med. I och med att man kan simulera och testa situationer där kollisioner skulle kunna uppstå så slipper man uppleva dessa i verkligheten.