Formsprutning av plastprodukter för livsmedelsindustrin

Formsprutning är en vanlig form av plastbearbetning som kan användas för att ta fram produkter som kommer att användas inom livsmedelsindustrin. Det råder stor skillnad mellan en produkt som man ska använda som verktyg eller som del av en apparat och en som man kommer att förvara mat i. Det finns som bekant vissa risker med att använda plast för förvaring av mat och det är otroligt viktigt att man väljer rätt plast samt att produktionsprocessen är hygienisk.

formsprutaplast

Formsprutning av livsmedelsbehållare

Det finns regler för vilken typ av plast man kan formspruta med då det ska bli till en livsmedelsbehållare. Här tänker man inte bara på själva plasten och de ämnen som den kan överföra till maten utan också på behållarens kvalitet. När man ska fylla en plastkomponent med dryck eller mat så måste man ju kunna rengöra den utan att plastens kvalitet försämras så det är viktigt att man utför formsprutning med ett plastmaterial som är hållbart.

Det finns ju lite olika typer av plaster som vi finner i de förpackningar som olika typer av livsmedel förvaras i. Några exempel på detta är:

PET – PET-flaskorna är mycket omtyckta och de används för det mesta för drycker, men de kan också innehålla saker som olja, dressing eller till och med grönsaker av olika slag. Den här typen av plastförpackning är inte farlig men man ska förstås tänka på hur man återanvänder den då man väl har druckit upp den ursprungliga drycken. Ett vanligt tips är att man inte ska använda den här typen av flaskor för vatten och annat utan genast skicka de till återanvändningsstation så snart som de är tomma.

PE-HD – Förpackningar av polyetylen med hög densitet brukar rymma varor som smör, juice, diskmedel, mjölk och schampo. Den här plasten är inte farlig men ska inte upphettas. Om man hettar upp i ugn eller mikrovågsugn så kan det leda till att farliga ämnen når maten.

PVC – PVC-filmen finns i varje kök och är behändig då man vill täcka mat och stoppa in i kylen. Det här plastämnet kan också finnas i flaskor som rymmer schampo, fönsterputs och rengöringsmedel. PVC ska man vara försiktig med då det handlar om livsmedel. Man ska absolut undvika upphettning och dessutom så är det bra att välja en plastfilm med PVC som är utan mjukgörare eftersom mjukgöraren kan ha farliga ämnen.

Polypropen – Det här är en plast vi ser i ketchupflaskor, sugrör, olika typer av burkar och även i förpackningar för bröd. Den bedöms vara mycket ofarlig och är därför ett bra val just för livsmedelsprodukter.

Polystyren – Här är en plast som kan användas vid formsprutning för att ta fram plastbestick och sådant som man ska använda en gång för att förpacka matrester och sallader. Man ser även materialet i butiker som säljer kött och fisk som de förpackar i plastförpackningar. Det är mycket viktigt att man använder produkter av detta material på rätt sätt eftersom det här är ett plastmaterial som kan läcka ämnen till mat och dryck då det upphettas.

Viktigt att beakta då man ska köpa formsprutor och formsprutningsmaskiner

Inför ett köp av ny utrustning för formsprutning så är det mycket viktigt att man noga sätter sig in i de behov som man faktiskt har så att man väljer rätt. Det finns flera tillverkare av formsprutor och formsprutningsmaskiner och de erbjuder lite olika fördelar. Följande kan vara bra att betänka innan man beställer den nya utrustningen.

Formsprutor och formsprutningsmaskiner för låg kostnad

Det finns formsprutor och formsprutningsmaskiner som erbjuder riktigt låg kostnad för produktion av stora volymer. Här ser man på kostnad per detalj och detta blir viktigt för företag som vet att det nästan uteslutande kommer att handla om tillverkning av stora volymer.

formsprutning

Olika tekniska lösningar

Det kan också vara så att man behöver olika tekniska lösningar. Man kanske vill ha en helhydraulisk lösning eller en helelektrisk maskin. I vissa fall så kanske man också behöver bygga ihop maskiner och då är det viktigt att man får en formsprutningsmaskin som gör detta möjligt.

Snabb produktion

Hur snabbt kommer verktygen i maskinen att förflytta sig? När man behöver producera snabbt så bör man satsa på en snabb maskin som även ger hög precision så att man inte sänker kvaliteteten med den.

Enkelt att rengöra

Om det ska vara enkelt att rengöra så gäller det att man får en formspruta eller formsprutningsmaskin som klarar högre luftfuktighet utan att skadas av detta. Man kan också vilja välja en modell som inte skadas av de rengöringsmedel som man kan behöva använda då man till exempel skapar plastprodukter för livsmedelsindustrin.

Plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Genom att välja rätt typ av plastmaterial så får man goda egenskaper och även god ekonomi. Man kan utföra plastbearbetning med TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer, och båda används idag inom plastindustrin. Men vilken sort ska man använda när och vad är varje typ av plast bra för? Inför ett projekt där man ska tillverka delar av plast så bör man se till att få hjälp med vägledning så att man får det material som kommer att passa produkten bäst, och så att det blir det som kostar minst.

plastbearbetning

TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer

Låt oss börja med att se på skillnaderna mellan dessa plastmaterial.

TPE – Det här är en plast som också kallas för termoplastiskt gummi och som kan vara mycket elastisk men som även kan ha varierande hårdhetsgrad. Om man jämför med TPU så kan man säga att TPE är aningen sämre vad gäller tålighet mot slitage och hållfastheten. TPE-S och TPE-A är vanliga versioner av TPE som kan användas för att tillverka olika typer av plastobjekt som ska ha viss elasticitet.

TPU – Det här är en termoplastisk elastomer med en bas av polyuretan. Man kan säga att det rör sig om en termoplastisk variant av polyuretangummit som man kan smälta ner och sedan använda igen. TPU plaster brukar ha bas av polyester och polyeter men det finns andra varianter. Med polyester så får man bra mekaniska egenskaper. Skillnaden mellan TPU och TPE är framförallt att TPU klarar mer påfrestning och tryck. Man får helt enkelt längre hållbarhet.

När ska man använda vad?

Beroende på vad man ska tillverka så väljer man TPU eller TPE. Med tanke på att TPU håller bättre så är det inte så konstigt att man ofta väljer denna typ av plast då det rör sig om produkter och delar som ska användas inom industrin. En annan anledning till detta är att TPU ger värmebeständighet vilket man kan ha behov av vid fortsatt produktion.

TPE används oftare i konsumentprodukter och då särskilt när man är ute efter elasticitet. De flesta har den här typen av produkter hemma och det kan röra sig om allt från saker i köket till mindre prylar som man använder sig av som prydnad eller som bruksföremål.

Plast är ju ett slit och släng material och därför så är det en fördel med plastmaterial som går att återvinna. TPU är som sagt känt för att ha de egenskaper som krävs för att man ska kunna smälta ner och börja om men det här är inte helt enkelt. Med mer forskning omkring hur dessa plastmaterial kan användas igen för nya produkter så kan man kanske få ner kostnaderna för återvinningen vilket kan vara positivt för fortsatt produktion av TPU termoplastisk polyuretan och TPE elastomer.

En bättre värld med fördröjningsmagasin

Då det öser ner utanför så kan det kännas trevligt att vara inomhus och slippa bli blöt om öron och fötter, men då man möts av en pool på parkeringsplatsen så är det inte lika lätt att låtsas som att det regnar. Idag så vet vi tillräckligt om de problem som uppstår då bebyggelse leder till att dagvatten inte kan tas upp av naturen på ett effektivt sätt. Med fördröjningsmagasin så löser man problemet genom att helt enkelt skapa ett artificiellt system som låter vattnet ta sig ner i marken och sedan vidare på ett långsamt och kontrollerat vis. Fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom är ett måste för platser där det lätt blir översvämning om det regnar intensivt.

Fördröjningsmagasin

För att ta hand om stora mängder vatten så behöver man mer än makadam och ett bra avloppssystem. Vatten kan komma med stor kraft och leda till att områden och bebyggelse totalförstörs. För att hindra katastrofsituationer och skador på egendom så gräver man ner system i marken. Med rätt dimensionering och viktiga komponenter som dagvattenkasseter skapade av vår plastindustri för att passa ihop med övriga magasin och rör så kan man leda bort vattnet på ett säkert sätt och därmed slippa översvämningar.

Fördröjningsmagasinet kan i samverkan med dagvattenmagasin och kassetter se till att vattnet långsamt rinner undan och att det inte kommer att samlas på fel plats. Man kan också lägga in filter för att på så vis leda vattnet tillbaka till naturen utan att få med de föroreningar som kan komma med då det rinner via parkeringsplatser och längsmed smutsiga gator.

Kompletta dagvattensystem
När man tar en titt på moderna dagvattensystem så kan man se att komponenterna som ingår är gjorda av termoplast. När man gör en beräkning av vad det kommer att kosta med en installation av dagvattensystem så är det så att man ser på helheten och på vad översvämningarna kostar samhället. Med metoder som formsprutning och formgjutning så får man kostnadseffektiv tillverkning av de plastverktyg som man använder sig av i systemen och det är viktigt. Masterbatch är plastgranulat som man kan använda sig av för att skapa komponenterna och som dessutom kan innebära att man använder sig av återvunnet plastmaterial.

Låtsas som att det regnar…
När det regnar så kan man alltså inte låtsas som att det regnar, och det gäller att kunna fånga upp vattnet innan det tar sig in i husgrunder och skapar simbassänger på parkeringar. Med fördröjningsmagasin gjorda av polyuretan så får man den hjälp som behövs under mark. Det här är något som man bör ta hand om snarast möjligast för kraftiga regnoväder kommer under höst, vinter och vår och när det väl har börjat regna så kan det vara försent att rädda bebyggelse och fordon som drabbas av vattenmassorna.

Fördelar med dubbelsprutning

Formsprutning är en av de allra viktigaste metoderna för framställning av plastkomponenter och den går i grund och botten ut på att man smälter ner plastgranulat av termoplastisk polyuretan för att sedan spruta in massan i form. Idag så jobbar de allra flesta plasttillverkare med denna produktionsmetod, men det finns också en nyare metod som kan vara av intresse då man vill tillverka plastprodukter med olika färg. Det handlar förstås om dubbelsprutning som gör det möjligt att kombinera två olika plastmaterial för att med en tillverkningscykel tillverka en plastprodukt. Låt oss se lite närmre på de fördelar som man får med denna tillverkningsmetod…

Främsta fördelarna med dubbelsprutning

Den allra främsta fördelen med dubbelsprutning är att den erbjuder god ekonomi. Man får lägre kostnad per del som tillverkas och man sparar därmed pengar på produktionen. Det här gäller både själva tillverkningsprocessen och efterföljande hantering. Andra fördelar är:

  • En enklare produktionsprocess där man fortfarande får plastprodukter av hög kvalitet
  • Man slipper för det mesta efterföljande produktionssteg och efterbehandlingar
  • Man får en riktigt bra och hållbar produkt med fina egenskaper både vad gäller det kosmetiska och det praktiska
  • Möjliggör nya typer av design

Det där med att kombinera olika plastmaterial som kan ha olika färger gör att man i ett svep kan skapa produkter med intressant utseende och textur. Olika polymerer kan ju ge lite olika ytskikt och det gör det lättare att på ett snabbt och effektivt sätt få till en unik design.

Snabbheten som man kan producera med är det som leder till att man kan få så god ekonomi med dubbelsprutningsteknologin. Tekniken gör att man kan utesluta många produktionsprocesser som tidigare har varit nödvändiga då man tar fram plastdelar och produkter. Själva sprutningen kan ske helt automatiskt vilket också sänker kostnaderna för produktionen.

Vad kan man tillverka?

Dubbelsprutning passar utmärkt för saker som mjuka handtag och liknande komponenter. Andra exempel på sådant som man kan ta fram med den här tekniken är:

  • Knappar med flera färger
  • Segment och komponenter som är rörliga
  • Vattenskydd
  • Delar som ska sitta i maskiner
  • Stötdämparskydd

Det som är så fint med den här tekniken är den estetik som den erbjuder. Man kan ställa högre krav på hur slutprodukten kommer att se ut utan att detta tillför tillverkningsprocessen fler steg. I och med att man kan lägga in olika färg och olika textur på planeringsstadiet och sedan lita på att det hela blir klart automatiskt så sparar man en massa tid på arbetsprocessen. Det gäller förstås att vara väl insatt i vilka polymerer som ska användas och hur man ska programmera maskinen på rätt sätt för att nå bästa resultat, och det här är en utmaning som tas emot av svenska operatörer som jobbar med plasttillverkning.