Hur fungerar formsprutning

I Sverige så tillverkas det en hel del produkter i plast. Man kan säga att formsprutning är den viktigaste och mest effektiva arbetsmetoden när det gäller att framställa plastdetaljer och plastprodukter. Med hjälp av formsprutningen så kan industrierna ta fram stora volymer av komplicerade produkter.

Formsprutning för bearbetning av plast

Automatiseringen av plastbearbetning utvecklades i slutet av förra århundradet och användningen av effektiva formsprutningsmaskiner har sedan dess ökat kraftigt. Idag är formsprutning det naturliga valet när det kommer till bearbetning av plaster. Den här metoden är också ett ekonomiskt hållbart alternativ som används inom flertalet industrier som fordonsindustri, elektronik, möbelindustri med flera.

 Olika typer av plaster

 Plaster kan delas in i grupperna termoplaster och härdplaster. De är uppbyggda av en eller ett flertal plastpolymerer som sedan mixas med andra tillsatsämnen som till exempel stabiliseringsmedel, färgämnen, och armeringsmaterial. Formsprutning används främst för att bearbeta och för att skapa produkter av termoplast, men kan också med fördel användas för bearbetning av andra plastmaterial. Det går att formspruta alla de vanligaste plastmaterialen. Termoplaster är ett plastmaterial som mjuknar när det smälter och som lätt kan formas om. För härdplasten gäller däremot att den kemiska strukturen ändras när den smälts. Det presenteras dock kontinuerligt nya spännande och mera utvecklade plaster på marknaden, så det gäller för industrierna som specialiserar sig på formsprutningstekniker att ständigt hålla sig uppdaterade om de bästa materialen som passar bäst för den aktuella produkten.

Med sprutningsmetoden kan man skapa verkligt små plastdetaljer på mindre än ett gram till betydligt större och tyngre produkter. Med specialdesignade formverktyg kan man skapa i princip nästan vad som helst, det mesta från spikmattor till trafikikoner. Det går till och med att använda denna teknik som arbetsmetod för att lägga plastgolv.

 Så går det till

Granulerad plast, även kallad masterbatch eller plastgranulat, det vill säga mald plast, sätts genom en tratt i formsprutningsmaskinens sprutenhet som leder till en särskild uppvärmd sprutcylinder. I cylindern värms plastmassan upp och smälts vid rätt temperatur för det aktuella plastmaterialet, vanligen mellan omkring 175 och 300 grader Celsius. Den smälta plasten matas och drivs sedan fram och doseras ut jämnt till formlåsningsenhetens formverktyg, där den sedan kyls ner och slutligen stöts ut. Det hela är en känslig teknisk och kemisk process där det är viktigt att varje skede går som det skall. Temperaturen och trycket måste vara de rätta så att plasten inte hinner stelna förrän den kommit i låsenhetens formverktyg, vilket kan leda till plasten blir svag, deformerad eller av allmänt låg kvalitativ. Formsprutorna varierar i storlek och kan ha en så kallad låskraft från omkring 25 ton till cirka 1000 ton, men de största formsprutorna kan ha storlekar på upp till 8000 ton. Arbetet flyter på lätt med hjälp av robotar och automatisering. Formsprutning som bearbetningsmetod är ett bra alternativ speciellt när det är viktigt att få en bra ytfinish på produkten. Som arbetsmetod är den dessutom kostnadseffektiv och snabb och bedöms som ett miljövänligt alternativ.

Hur fungerar formsprutning? Här kan du läsa mer »

Legoformsprutning

Legoarbeten är många gången ett måste för att en produktionsprocess ska lyckas leva upp till krav om god kvalitet samt snabba resultat. Det är inte alltid så att en verkstad klarar alla arbetsmoment som ingår för att komma fram till en färdig komponent eller produkt.

När det handlar om tillverkning av plastkomponenter så kan det vara så att man behöver ta hjälp med legoformsprutning av ett företag som är expert just på denna bit. Det finns nämligen lite olika metoder att tillgå då man ska forma plast och det gäller att välja rätt teknik för att det hela ska löna sig och leda till kvalitetsprodukter.

Legoformsprutning som fungerar

Som kund så är man inte alltid så medveten om skillnaderna mellan olika tillverkningsteknik och det är förstås helt naturligt. Man kan ju knappast ha koll på alla de tillverkningsmetoder som finns för plastproduktion men när man vänder sig till en verkstad som erbjuder legoformsprutning så ska man kunna räkna med att denna kunskap ska finnas på plats.

Oavsett om verkstaden fokuserar på speciella metoder som vakuumformning eller vanlig formsprutning så måste de ha kompetensen att avgöra vad som kommer att fungera bäst för den produkt som man vill ta fram. Det finns ju även olika slags plaster att jobba med så man bör se till att vända sig till proffs som ger den form av produktion som kommer att fungera.

En effektiv produktionsprocess

När man talar om plastformning med hjälp av en legoleverantör så är det inte bara den tekniska tillverkningsprocessen som måste vara effektiv för att det hela ska gå snabbt. Genom att använda sig av datorteknik så kan man programmera tillverkningen på ett sätt som leder till mycket fina resultat.

När man har en färdig form för den del eller produkt som ska tas fram så kan man låta tillverkningsmomentet upprepas otaliga gånger. Detta leder till att stora volymer av exakta komponenter kan tas fram på kort tid. Det här spar ju tid för kunden och även om det kanske kostar lite mer att tillverka med avancerad datorprogrammering och nya maskiner så leder detta i längden till viktiga besparingar och till att man inte måste vänta länge på att tillverkningen ska bli klar.

plastgranulat masterbatch

Viktiga förberedelser

Om man vill att tillverkningen med hjälp av legoformsprutning ska gå riktigt bra så är det förstås viktigt att det företag som man vänder sig till från start har goda samarbetspartner. Som kund så ska man inte behöva bekymra sig om vem man ska prata med om vad. Det bör alltid vara så att man får en kontaktperson som sköter all kundkommunikation.

Om man vill veta var ens plastproduktion sker och när så ska det givetvis vara enkelt att få veta detta men då genom den person som man alltid har kontakt med. Kostnaden för arbetet måste också vara tydlig från start så att legoproduktionen inte tillkommer som en överraskning vid senare skede.